Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of industrial automation
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

Zapraszamy do złożenia propozycji oferty na ...

Zapytanie nr 23393

Closing date:
Thursday, August 18, 2011, 11:59 PM
Town/city:
wielkopolskie

RFQ content:

Zapraszamy do złożenia propozycji oferty na wykonanie i dostawę:

I. Przedmiot zamówienia:
1. Styk tulejkowy żeński fi 6 mm szt. 2000
2. Styk tulejkowy męski fi 6 mm szt. 2000
3. Styk tulejkowy męski fi 5 mm szt. 600
Parametry, materiał oraz wykonanie wg załączonych rysunków Nr RR36-9.2.0, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3. RR36-9.1.0, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3

II. Warunki dostawy:
1. Termin i forma płatności: przelew 30 dni po otrzymaniu faktury.
2. Termin dostawy:
3. Miejsce dostawy: Magazyn Zamawiającego
4. Dostawa na koszt Sprzedającego
IV. Wymagania dotyczące materiałów:
1. Materiały muszą być fabrycznie nowe.
2. Do materiałów należy dołączyć atest materiałowy lub certyfikaty jakości, zgodności itd.
3. Gwarancja na materiały objęte postępowaniem: minimum 12 miesięcy (lub producenta).

V. Oferty należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej do dnia 10.08.11, godz. 11.00.

VI. Kary:
Dostawca oświadcza, że składając ofertę zobowiązuje się do zapłaty Odbiorcy kar umownych:
a) za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu umowy,
b) za zwłokę w dostawie - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji oraz rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym wada powinna być usunięta.

VII. Inne:
1. W postępowaniu nie jest wymagany podpis elektroniczny.
2. Postępowanie nie jest objęte Ustawą o Zamówieniach Publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania,
- swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert,
- odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny,
- w przypadku wyboru oferty żądania od dostawcy potwierdzenia cen jednostkowych na materiały objęte postępowaniem,
- w przypadku wyboru oferty żądania od dostawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia pisemnie, faxem lub emailem.
4. Zamawiający nie wyklucza kontynuacji procesu wyboru dostawcy z wykorzystaniem aukcji/licytacje internetowej (wówczas aukcja/licytancja nie będzie licytacją/aukcją w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.).

Złożenie oferty oznacza akceptację warunków postępowania wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 8/18/2011

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Materiały elektrotechniczne Archival information

  Zapytanie nr 493379 z dnia 9/2/2016, ważne do 9/7/2016
  Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę: Przedmiot zamówienia 1. Puszka odgałęźna KF 1600 G - 3 szt., 2. Czujnik indukcyjny z kontr. obr. XSAV11373 - 1 szt., 3. Bezpiecznik SIBA 2A,...

 • Materiały elektroinstalacyjne Archival information

  Zapytanie nr 441769 z dnia 1/19/2016, ważne do 1/21/2016
  Dzień dobry. Zapraszam do złożenia oferty na dostawę i sprzedaż materiałów elektroinstalacyjnych w ramach zleconych Przedsiębiorstwu Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki zgodnie z...

 • Elementy zasilania szaf rack Archival information

  Zapytanie nr 62489 z dnia 1/31/2013, ważne do 2/1/2013
  W związku z ofertowaniem przez naszą firmę instalacji: „Budowa Serwerowni Centralnej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ” zapraszamy do złożenia oferty na...

 • Puszki, dławnice, końcówki Archival information

  Zapytanie nr 51799 z dnia 10/9/2012, ważne do 10/12/2012
  Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę: Przedmiot zamówienia 1. Puszka odgałęźna KF 9025 HENSEL - 20 szt., 2. Puszka odgałęźna KF 9045 HENSEL - 40 szt., 3. Puszka odgałęźna KF 9065...

 • Styki, szczotki, gniazda Archival information

  Zapytanie nr 51672 z dnia 10/8/2012, ważne do 10/9/2012
  Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę: Przedmiot zamówienia 1. Zespół styku ruchomego do stycznika SPG 400 wyk. 2/2 777906-2 - 10 szt., 2. Przedłużacz 3 m 230V 3 gniazdowy z uziemieniem...

 • Czujniki, obudowy, złącza Archival information

  Zapytanie nr 49130 z dnia 9/17/2012, ważne do 10/1/2012
  Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę: Przedmiot zamówienia 1. Czujnik temperatury Pt100 TOPM2/PT100-100-M18x1,5-B wyłącznie Apator - 8 szt., 2. Czujnik temperatury Pt100 z...

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost