Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of industrial automation
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i ...

Zapytanie nr 25279

Closing date:
Monday, July 25, 2011, 11:59 PM
Town/city:
wielkopolskie

RFQ content:

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę:

I. Przedmiot zamówienia:
1. Bezpiecznik 170 M 1569 160A 700V Bussmann - 6 szt.
2. Bezpiecznik 170 M 3814 160A 700V Bussmann - 6 szt.
3. Bezpiecznik 170 M 3818 350A 700V Bussmann - 6 szt.
4. Bezpiecznik 170 M 5809 450A 700V Bussmann - 6 szt.
5. Bezpiecznik 170 M 5810 500A 700V Bussmann - 6 szt.
6. Bezpiecznik 170 M 6812 800A 700V Bussmann - 6 szt.

II. Warunki dostawy:
1. Termin i forma płatności: przelew 30 dni po otrzymaniu faktury.
2. Termin dostawy: do 26.07.2011r. ewentualnie w ofercie proszę podać najwcześniejszy możliwy termin dostawy.
3. Miejsce dostawy: Magazynu Zamawiającego
4. Koszty dostawy pokrywa dostawca.

III. Wymagania dotyczące materiałów:
1. Materiały muszą być fabrycznie nowe.
2. Do materiałów należy dołączyć atest materiałowy lub certyfikaty jakości, zgodności itd.
3. Gwarancja na materiały objęte postępowaniem: minimum 12 miesięcy (lub producenta).

IV. Oferty należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej do dnia 11.07.2011, godz. 12:00.

V. Kary:
Dostawca oświadcza, że składając ofertę zobowiązuje się do zapłaty Odbiorcy kar umownych:
a) za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu umowy,
b) za zwłokę w dostawie - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji oraz rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym wada powinna być usunięta.

VI. Inne:
1. W postępowaniu nie jest wymagany podpis elektroniczny.
2. Postępowanie nie jest objęte Ustawą o Zamówieniach Publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania,
- swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert,
- odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny,
- w przypadku wyboru oferty żądania od dostawcy potwierdzenia cen jednostkowych na materiały objęte postępowaniem,
- w przypadku wyboru oferty żądania od dostawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia pisemnie, faxem lub emailem.
4. Zamawiający nie wyklucza kontynuacji procesu wyboru dostawcy z wykorzystaniem aukcji/licytacje internetowej (wówczas aukcja/licytancja nie będzie licytacją/aukcją w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.).

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 7/25/2011

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Materiały elektrotechniczne Archival information

  Zapytanie nr 493379 z dnia 9/2/2016, ważne do 9/7/2016
  Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę: Przedmiot zamówienia 1. Puszka odgałęźna KF 1600 G - 3 szt., 2. Czujnik indukcyjny z kontr. obr. XSAV11373 - 1 szt., 3. Bezpiecznik SIBA 2A,...

 • Wybór dostawcy materiałów elektrotechnicznych Archival information

  Zapytanie nr 458775 z dnia 3/18/2016, ważne do 3/21/2016
  Szanowni Państwo! Zamawiający zaprasza do złożenia oferty techniczno-handlowej. Materiały zostały wyszczególnione w poniższym zestawieniu, ewentualne dodatkowe parametry umieszczono w polu...

 • Materiały elektroinstalacyjne Archival information

  Zapytanie nr 441769 z dnia 1/19/2016, ważne do 1/21/2016
  Dzień dobry. Zapraszam do złożenia oferty na dostawę i sprzedaż materiałów elektroinstalacyjnych w ramach zleconych Przedsiębiorstwu Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki zgodnie z...

 • Zakup 15 szt. wkładki ultraszybkiej 400A Archival information

  Zapytanie nr 412923 z dnia 10/7/2015, ważne do 10/12/2015
  Szanowni Państwo! Proszę o przedstawienie oferty na: 1. Wkładka ultraszybka 400A, specyfikacja zgodnie z załączonym zdjęciem - 15 szt. Maksymalne wymiary wkładki to: długość całkowita 130 mm,...

 • Zakup i dostawa wyłączników 30kV Archival information

  Zapytanie nr 393518 z dnia 8/3/2015, ważne do 8/13/2015
  Zapraszamy do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę: 1.Wyłącznik 30kV 3AF0143-3FC55-2TA2-ZV60 - 3 szt. 2. Bloczek fund. do wył. 36kV 3AF0 - 3 szt., 3. Cewka zał....

 • Regulator temperatury, rozłączniki, przekaźniki, styczniki Archival information

  Zapytanie nr 349616 z dnia 3/11/2015, ważne do 3/13/2015
  Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę: 1. Wałek teflonowy fi 20 x 1000 - 10 szt., 2. Regulator temperatury LIM 404-4341100-KU210/12 z modyfikacją zasilania - 10 szt., 3. Rozłącznik...

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost