Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of industrial automation
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i ...

Zapytanie nr 24345

Closing date:
Wednesday, September 28, 2011, 11:59 PM
Town/city:
wielkopolskie

RFQ content:

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę:

I. Przedmiot zamówienia:
1. Wyłącznik krańcowy WK-5P-2 szt. 5
2. Wyłącznik krańcowy WK-5P-3 szt. 5
3. Wyłącznik krańcowy WK-5Dm3 szt. 5
4. Wyłącznik krańcowy WK-5Dm1 szt. 5
5. Wyłącznik krańcowy typ Bi2-SU1Z Hw szt. 5
6. Wyłącznik krańcowy WK10-Dm prog. D 16 szt. 5

II. Warunki dostawy:
1. Termin i forma płatności: przelew 30 dni po otrzymaniu faktury.
2. Termin dostawy: 1 do 2 tygodni
3. Miejsce dostawy: Magazyn Zamawiającego
4. Dostawa na koszt Sprzedającego
IV. Wymagania dotyczące materiałów:
1. Materiały muszą być fabrycznie nowe.
2. Do materiałów należy dołączyć atest materiałowy lub certyfikaty jakości, zgodności itd.
3. Gwarancja na materiały objęte postępowaniem: minimum 12 miesięcy (lub producenta).

V. Oferty należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej do dnia 13.09.11, godz. 13.00.

VI. Kary:
Dostawca oświadcza, że składając ofertę zobowiązuje się do zapłaty Odbiorcy kar umownych:
a) za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu umowy,
b) za zwłokę w dostawie - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji oraz rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym wada powinna być usunięta.

VII. Inne:
1. W postępowaniu nie jest wymagany podpis elektroniczny.
2. Postępowanie nie jest objęte Ustawą o Zamówieniach Publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania,
- swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert,
- odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny,
- w przypadku wyboru oferty żądania od dostawcy potwierdzenia cen jednostkowych na materiały objęte postępowaniem,
- w przypadku wyboru oferty żądania od dostawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia pisemnie, faxem lub emailem.
4. Zamawiający nie wyklucza kontynuacji procesu wyboru dostawcy z wykorzystaniem aukcji/licytacje internetowej (wówczas aukcja/licytancja nie będzie licytacją/aukcją w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.).

Złożenie oferty oznacza akceptację warunków postępowania wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.

Pokaż listę dostawców w kategoriach:

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 9/28/2011

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Liczniki, wyłączniki krańcowe Archival information

  Zapytanie nr 282511 z dnia 10/20/2014, ważne do 10/22/2014
  Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę: 1. Licznik LA8N-BF Autonics - 3 szt., 2. Wyłącznik krańcowy XCK-MR UI 500V; AC 13/240V 3A; DC 13/120V 0,55A; IP65 TELEMECANICUE - 3 szt. Pełne...

 • Czujniki do urządzeń automatyki Archival information

  Zapytanie nr 79537 z dnia 6/11/2013, ważne do 6/26/2013
  Witam serdecznie! Zapraszam do złożenia oferty na: „Dostawę czujników do urządzeń automatyki ”. W załączeniu przesyłam szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz formularz ofertowy. Termin...

 • Zakup wyłacznika linkowego LIFELINE Archival information

  Zapytanie nr 67691 z dnia 3/14/2013, ważne do 3/20/2013
  WYŁĄCZNIK LINKOWY LIFELINE 3/440E D13112 ALLEN BRADLEY 2 szt. Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: 20.03.2013; 10:00

 • Zakup wyrobów firmy POKÓJ S.E Archival information

  Zapytanie nr 61698 z dnia 1/24/2013, ważne do 1/29/2013
  Wyroby firmy POKÓJ S.E

 • Zakup łaczników nożnych TFS-402 Archival information

  Zapytanie nr 47697 z dnia 9/4/2012, ważne do 9/6/2012
  Zapraszamy do złożenia oferty na poniższy asortyment. Po zebraniu ofert poprosimy o udział w procedurze negocjacyjnej organizowanej w formie elektronicznej. 1. Łącznik nożny TFS-402 1 szt.

 • Wtyki, gniazda i wyłaćzniki krańcowe Archival information

  Zapytanie nr 39972 z dnia 6/20/2012, ważne do 7/4/2012
  Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę: I. Przedmiot zamówienia: 1. Wentylator WOP-36/34-4T - 3 szt., 2. Wtyka przenośna 16A 500V 3P+PE typ 0142-7 PCE - 4 szt., 3. Gniazdo stałe 63A 500V...

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost