Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of industrial automation
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i ...

Zapytanie nr 23403

Closing date:
Friday, August 19, 2011, 11:59 PM
Town/city:
wielkopolskie

RFQ content:

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę:

I. Przedmiot zamówienia:
1. Wyłącznik silnikowy M 250 S 1r/1z 1,6, LEGRAND 606845 4 szt.
2. Wyłącznik silnikowy M 250 S 1r/1z 2,5, LEGRAND 606846 4 szt.
3. Wyłącznik silnikowy M 250 S 1r/1z 4, LEGRAND 606847 4 szt.
4. Wyłącznik silnikowy M 250 S 1r/1z 6,3, LEGRAND 606848 4 szt.
5. Wyłącznik silnikowy M 250 S 1r/1z 16, LEGRAND 606850 4 szt.
6. Wyłącznik silnikowy M 611 N 1,6, LEGRAND 6112-250001 5 szt.
7. Wyłącznik silnikowy M 611 N 2,5, LEGRAND 6112-290001 15 szt.
8. Wyłącznik silnikowy M 611 N 4,0, LEGRAND 6112-330001 5 szt.
9. Wyłącznik silnikowy M 611 N 6,3, LEGRAND 6112-370001 5 szt.
10. Wyłącznik silnikowy M 611 N 16, LEGRAND 6112-460001 5 szt.
11. Styk pomocniczy M 610 1z/1r, LEGRAND 66-923002 10 szt.
12. Wyłącznik silnikowy M 611 N 1, LEGRAND 6112-210001 5 szt.
13. Wyłącznik nadprądowy S301 B6 Legrand 605506 24 szt.
14. Wyłącznik nadprądowy S301 B20 Legrand 605511 24 szt.
15. Wyłącznik nadprądowy S301 B16 Legrand 605510 48 szt.
16. Wyłącznik nadprądowy S301 B10 Legrand 605508 48 szt.
17. Wyłącznik nadprądowy S303 B25 Legrand 605552 8 szt.
18. Wyłącznik nadprądowy S303 B20 Legrand 605551 8 szt.
19. Wyłącznik nadprądowy S303 B16 Legrand 605550 8 szt.

II. Warunki dostawy:
1. Termin i forma płatności: przelew 30 dni po otrzymaniu faktury.
2. Termin dostawy: 1 do 2 tygodni
3. Miejsce dostawy: Magazyn Zamawiającego
IV. Wymagania dotyczące materiałów:
1. Materiały muszą być fabrycznie nowe.
2. Do materiałów należy dołączyć atest materiałowy lub certyfikaty jakości, zgodności itd.
3. Gwarancja na materiały objęte postępowaniem: minimum 12 miesięcy (lub producenta).

V. Oferty należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej do dnia 03.08.11, godz. 10.00.

VI. Kary:
Dostawca oświadcza, że składając ofertę zobowiązuje się do zapłaty Odbiorcy kar umownych:
a) za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu umowy,
b) za zwłokę w dostawie - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji oraz rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym wada powinna być usunięta.

VII. Inne:
1. W postępowaniu nie jest wymagany podpis elektroniczny.
2. Postępowanie nie jest objęte Ustawą o Zamówieniach Publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania,
- swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert,
- odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny,
- w przypadku wyboru oferty żądania od dostawcy potwierdzenia cen jednostkowych na materiały objęte postępowaniem,
- w przypadku wyboru oferty żądania od dostawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia pisemnie, fax''''''''em lub email''''''''em.
4. Zamawiający nie wyklucza kontynuacji procesu wyboru dostawcy z wykorzystaniem aukcji/licytacje internetowej (wówczas aukcja/licytancja nie będzie licytacją/aukcją w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.).

Pokaż listę dostawców w kategoriach:

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 8/19/2011

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Materiały elektrotechniczne Archival information

  Zapytanie nr 493379 z dnia 9/2/2016, ważne do 9/7/2016
  Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę: Przedmiot zamówienia 1. Puszka odgałęźna KF 1600 G - 3 szt., 2. Czujnik indukcyjny z kontr. obr. XSAV11373 - 1 szt., 3. Bezpiecznik SIBA 2A,...

 • Wybór dostawcy materiałów elektrotechnicznych Archival information

  Zapytanie nr 458775 z dnia 3/18/2016, ważne do 3/21/2016
  Szanowni Państwo! Zamawiający zaprasza do złożenia oferty techniczno-handlowej. Materiały zostały wyszczególnione w poniższym zestawieniu, ewentualne dodatkowe parametry umieszczono w polu...

 • Zakup i dostawa wyłączników 30kV Archival information

  Zapytanie nr 393518 z dnia 8/3/2015, ważne do 8/13/2015
  Zapraszamy do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę: 1.Wyłącznik 30kV 3AF0143-3FC55-2TA2-ZV60 - 3 szt. 2. Bloczek fund. do wył. 36kV 3AF0 - 3 szt., 3. Cewka zał....

 • Regulator temperatury, rozłączniki, przekaźniki, styczniki Archival information

  Zapytanie nr 349616 z dnia 3/11/2015, ważne do 3/13/2015
  Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę: 1. Wałek teflonowy fi 20 x 1000 - 10 szt., 2. Regulator temperatury LIM 404-4341100-KU210/12 z modyfikacją zasilania - 10 szt., 3. Rozłącznik...

 • Wibroizolatory, wyłączniki, przekaźniki Archival information

  Zapytanie nr 343249 z dnia 2/18/2015, ważne do 2/24/2015
  Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę: 1. Wibroizolator B-75 (50 Sh A) prod. Wibroizolacja - 6 szt., 2. Łącznik 4G25-10PK - 2 szt., 3. Wyłącznik nadprądowy S301 B16 - 4 szt., 4....

 • Zakup główki bezpiecznikowej 63A 1000V E-33 Archival information

  Zapytanie nr 340657 z dnia 2/10/2015, ważne do 2/12/2015
  GŁÓWKA BEZPIECZNIKOWA 63A 1000V E-33 10 szt.

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost