Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of automatyki przemysłowej
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i ...

Zapytanie nr 23203

Closing date:
Monday, June 27, 2011, 11:59 PM
Town/city:
wielkopolskie

RFQ content:

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę:

I. Przedmiot zamówienia:
1. Zasilacz TSX PSY5520M - szt. 1
2. Karta TSX SCP114 - szt. 1
3. Czujnik ultradźwiękowy XX518A3PAM12 - szt. 6

II. Warunki dostawy:
1. Termin i forma płatności: przelew 30 dni po otrzymaniu faktury.
2. Termin dostawy: 3 do 4 tygodni

IV. Wymagania dotyczące materiałów:
1. Materiały muszą być fabrycznie nowe.
2. Do materiałów należy dołączyć atest materiałowy lub certyfikaty jakości, zgodności itd.
3. Gwarancja na materiały objęte postępowaniem: minimum 12 miesięcy (lub producenta).

V. Oferty należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej do dnia 09.06.11, godz. 12.00.

VI. Kary:
Dostawca oświadcza, że składając ofertę zobowiązuje się do zapłaty Odbiorcy kar umownych:
a) za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu umowy,
b) za zwłokę w dostawie - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji oraz rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym wada powinna być usunięta.

VII. Inne:
1. W postępowaniu nie jest wymagany podpis elektroniczny.
2. Postępowanie nie jest objęte Ustawą o Zamówieniach Publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania,
- swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert,
- odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny,
- w przypadku wyboru oferty żądania od dostawcy potwierdzenia cen jednostkowych na materiały objęte postępowaniem,
- w przypadku wyboru oferty żądania od dostawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia pisemnie, fax'em lub email'em.

4. Zamawiający nie wyklucza kontynuacji procesu wyboru dostawcy z wykorzystaniem aukcji/licytacje internetowej (wówczas aukcja/licytancja nie będzie licytacją/aukcją w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.).

Złożenie oferty oznacza akceptację warunków postępowania wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 6/27/2011

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Materiały elektrotechniczne Archival information

  Zapytanie nr 493379 z dnia 9/2/2016, ważne do 9/7/2016
  Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę: Przedmiot zamówienia 1. Puszka odgałęźna KF 1600 G - 3 szt., 2. Czujnik indukcyjny z kontr. obr. XSAV11373 - 1 szt., 3. Bezpiecznik SIBA 2A,...

 • Zakup i dostawa zasilaczy buforowych Archival information

  Zapytanie nr 393506 z dnia 8/3/2015, ważne do 8/13/2015
  Zapraszam do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę: Zasilacza buforowy ZB220DC30 wg specyfikacji w załączniku - 2 szt. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 1....

 • Zakup czujnika indukcyjnego. Archival information

  Zapytanie nr 361284 z dnia 4/21/2015, ważne do 4/23/2015
  CZUJNIK INDUKCYJNY PRĘDKOŚCI INF-A30-1K-58 2 szt. Data i godzina zkaończenia przyjmowania ofert: 23.04.2015 godz. 10.00

 • Zakup zasilacza SL.2 Archival information

  Zapytanie nr 351529 z dnia 3/17/2015, ważne do 3/18/2015
  ZASILACZ SL2.100 PULS 5 szt. Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: 18.03.2015 godz. 10.00

 • Współpraca w zakresie przemysłowej transmisji danych Archival information

  Zapytanie nr 301886 z dnia 11/18/2014, ważne do 12/9/2014
  Cisco Systems Polska zaprasza do współpracy firmy specjalizujące się w projektach przemysłowej transmisji danych i posiadające kompetencje w zakresie wdrażania systemów opartych o industrial...

 • Czujniki indukcyjne Archival information

  Zapytanie nr 287329 z dnia 10/27/2014, ważne do 10/29/2014
  Zapraszamy do złożenia oferty na: CZUJNIK INDUKCYJNY PCID-15ZN-KW SELS 10 szt. Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: 29.10.2014 10:00

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost