Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of industrial automation
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

zapraszamy do złożenia oferty na zakup i ...

Zapytanie nr 22972

Closing date:
Monday, June 20, 2011, 11:59 PM
Town/city:
wielkopolskie

RFQ content:

zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę:

Serwer DELL PowerEdge R710 - wg specyfikacji w załączniku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
I. Przedmiot zamówienia:
1. Serwer DELL PowerEdge R710 - wg specyfikacji w załączniku - 1 szt.
Procesor: 2xIntel Xeon X5650, 6C, 2.66GHz,
Pamięć : 64 GB,
System operacyjny Windows Server 2008 R2,
Datacenter Edition (2CPU), Includes 5 CALs, English, 64bit

II. Warunki dostawy:
1. Termin i forma płatności: przelew 30 dni po otrzymaniu faktury.
2. Termin dostawy: możliwie najszybszy, sugerowany do 15.06.2011

III. Wymagania dotyczące materiałów:
1. Materiały muszą być fabrycznie nowe.
2. Do materiałów należy dołączyć atest materiałowy lub certyfikat jakości, zgodności itp.
3. Gwarancja na materiały objęte postępowaniem: minimum 12 miesięcy (lub producenta).
IV. Nie przyjmujemy ofert na zamienniki.
V. Wymagania formalne:
Dostawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu zobowiązani są do załączenia we właściwych internetowych formularzach w formie PDF poniźszych dokumentów:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Oświadczenie o akceptacji warunków postępowania wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będących integralną częścią ogłoszenia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji dostawcy.
3. Posiadane referencje i opis działalności.

Dokumenty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem z datą poświadczenia. Zamawiający w razie wątpliwości może zażądać oryginału w/w dokumentów od każdego dostawcy. Na podstawie w/w dokumentów Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i zaprosi drogą elektroniczną do składania ofert w aukcji wszystkich Dostawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

VI. Oferty należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej do dnia 03.06.2011r. do godz. 13:00
Złożenie oferty oznacza akceptację warunków postępowania wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.
VII. Inne:
1. W postępowaniu nie jest wymagany podpis elektroniczny.
2. Postępowanie nie jest objęte Ustawą o Zamówieniach Publicznych.
3. Postępowanie nie jest postępowaniem w myśl ustawy w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.)
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania,
- swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert,
- odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny,
- w przypadku wyboru oferty żądania od dostawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia pisemnie na adres email kupca.

Pokaż listę dostawców w kategoriach:

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 6/20/2011

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Współpraca w zakresie przemysłowej transmisji danych Archival information

  Zapytanie nr 301886 z dnia 11/18/2014, ważne do 12/9/2014
  Cisco Systems Polska zaprasza do współpracy firmy specjalizujące się w projektach przemysłowej transmisji danych i posiadające kompetencje w zakresie wdrażania systemów opartych o industrial...

 • Naprawa i zakup Archival information

  Zapytanie nr 28565 z dnia 11/15/2011, ważne do 12/6/2011
  Proszę o przesłanie oferty cenowej na naprawę obwodów we/wy lub ewentualny zakup modemu RLC220 oraz radiotelefonu Simoco PRM 8060.

 • proszę o ofertę na : Infrastruktura ... Archival information

  Zapytanie nr 24473 z dnia 2/11/2011, ważne do 3/2/2011
  proszę o ofertę na : Infrastruktura blade Typ infrastruktury Obudowa ma mieć wysokość 6U i musi być przystosowana do montażu w szafie typu rack 19”, umożliwiająca obsadzenie minimum 8 serwerów...

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost