Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of industrial automation
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i ...

Zapytanie nr 21930

Closing date:
Thursday, May 12, 2011, 11:59 PM
Town/city:
wielkopolskie

RFQ content:

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę:

1. Pompa centralnego smarowania PD 30-3-2B (Prod. POLNA) - 1 szt.
2. Pompa centralnego smarowania PD 40B-30-2 (Prod. POLNA) - 1 szt.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

I. Przedmiot zamówienia:
1. Pompa centralnego smarowania PD 30-3-2B - 1 szt.
2. Pompa centralnego smarowania PD 40B-30-2 - 1 szt.

II. Warunki dostawy:
1. Termin i forma płatności: przelew 30 dni po otrzymaniu faktury.
2. Termin dostawy: do 15.07.2011 r.

III. Wymagania dotyczące materiałów:
1. Materiały muszą być fabrycznie nowe.
2. Do materiałów należy dołączyć atest materiałowy lub certyfikaty jakości, zgodności itp.
3. Gwarancja na materiały objęte postępowaniem: minimum 12 miesięcy.

IV. Wymagania formalne:
Dostawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu zobowiązani są do załączenia we właściwych internetowych formularzach w formie PDF poniźszych dokumentów:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Oświadczenie o akceptacji warunków postępowania wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będących integralną częścią ogłoszenia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji dostawcy.
3. Posiadane referencje i opis działalności.

Dokumenty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem z datą poświadczenia.
Zamawiający w razie wątpliwości może zażądać oryginału ww. dokumentów od każdego dostawcy.
Na podstawie ww. dokumentów Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i zaprosi drogą elektroniczną do składania ofert w aukcji wszystkich Dostawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

V. Oferty należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej do dnia 06.05.2011r., do godz. 10:00.

VI. Inne:
1. W postępowaniu nie jest wymagany podpis elektroniczny.
2. Postępowanie (licytacja/aukcja) nie jest licytacją/aukcją w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.)
3. Postępowanie nie jest objęte Ustawą o Zamówieniach Publicznych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania,
- swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert,
- odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny,
- w przypadku wyboru oferty żądania od dostawcy potwierdzenia cen jednostkowych na materiały objęte postępowaniem,
- w przypadku wyboru oferty żądania od dostawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia pisemnie, fax-em lub email-em.

Pokaż listę dostawców w kategoriach:

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 5/12/2011

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Pompa do pulpy mięsnej Archival information

  Zapytanie nr 540564 z dnia 2/9/2017, ważne do 3/1/2017
  Szanowni Państwo​ ​Jesteśmy jednym z największych polskich producentów karmy dla zwierząt towarzyszących​. Produkujemy zarówno karmę suchą jak i karmę mokrą dla psów i dla kotów. Jesteśmy zakupem...

 • Pompa membranowa Archival information

  Zapytanie nr 520505 z dnia 12/2/2016, ważne do 12/17/2016
  Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam Państwa do złożenia oferty na zapytanie ofertowe Pompa membranowa o maksymalnej wydajności Q=125l/min, maksymalne ciśnienie tłoczenia 8bar, wyk...

 • Motopompa WT 30X Archival information

  Zapytanie nr 517981 z dnia 11/24/2016, ważne do 12/9/2016
  Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam Państwa do złożenia oferty na zapytanie ofertowe przesłane w załączeniu. Termin składania ofert: 25.11.2016 godzina 12:00.

 • Pompa cyrkulacyjna Archival information

  Zapytanie nr 515312 z dnia 11/16/2016, ważne do 11/18/2016
  Szanowni Państwo, zapraszam do złożenia oferty do dnia 18.11.2016 Pompa cyrkulacyjna (P-500): Pompowane medium - wodny roztwór 1,4-dioksan o stężeniu masowym 0,99%-1,63% Materiał kontaktu z medium...

 • Pompa MPT 600 Archival information

  Zapytanie nr 494345 z dnia 9/6/2016, ważne do 9/8/2016
  Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu nieograniczonym na wykonanie i dostawę: Pompa MTP 600 chłodnicy OZAS UChW-2 2 szt.

 • Pompa Grundfos DDI Archival information

  Zapytanie nr 485395 z dnia 7/12/2016, ważne do 7/14/2016
  Szanowni Państwo, Przesyłam zapytanie ofertowe nr 6000016631/ Pompa Grundfos DDI 60-10. Zapraszam do składania ofert do dnia 14.07.2016 godz. 12:00. W ofercie proszę uwzględnić: - cenę netto -...

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost