Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of industrial automation
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i ...

Zapytanie nr 19487

Closing date:
Monday, March 14, 2011, 11:59 PM
Town/city:
wielkopolskie

RFQ content:

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę:
1. Falownik prod. DANFOSS, typu FC-302P560T7E21H2BGC3XXSXXXXA0BRCXXXXD0 nr kat. 131N9054
2. Dławik ED3N-0,052/500 prod. ELHAND do współpracy z powyższą przetwornicą częstotliwości/falownikiem/

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

I. Przedmiot zamówienia:
1. Falownik prod. DANFOSS, typu FC-302P560T7E21H2BGC3XXSXXXXA0BRCXXXXD0 nr kat. 131N9054
2. Dławik ED3N-0,052/500 prod. ELHAND do współpracy z powyższą przetwornicą częstotliwości/falownikiem/
(szczegółowe informacje znajdują się w internetowym formularzu)
II. Warunki dostawy:
1. Termin i forma płatności: przelew 30 dni po otrzymaniu faktury i materiału.
2. Termin dostawy - sugerowany do końca marca 2011r.
III. Wymagania dotyczące materiałów:
1. Materiały muszą być fabrycznie nowe.
2. Do materiałów należy dołączyć atesty materiałowe lub certyfikaty jakości, zgodności itp.
3. Gwarancja na materiały objęte postępowaniem: 24 miesiące (producenta).
IV. Nie przyjmujemy ofert na zamienniki
V. Wymagania formalne:
Dostawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu zobowiązani są do załączenia we właściwych internetowych formularzach w formie PDF poniźszych dokumentów:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze wzorem umowy przygotowanym przez Zamawiającego, nie wnosi do niego zastrzeżeń i zobowiązuje się do podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty oraz odesłania podpisanej umowy najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania.
3. Oświadczenie o akceptacji warunków postępowania wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będących integralną częścią ogłoszenia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Dostawcy.
4. Posiadane referencje i opis działalności.
Dokumenty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem z datą poświadczenia.
Zamawiający w razie wątpliwości może zażądać oryginału ww. dokumentów od każdego Dostawcy.

Na podstawie ww. dokumentów Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i zaprosi drogą elektroniczną do składania ofert w aukcji wszystkich Dostawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.
VI. Inne:
1. W postępowaniu nie jest wymagany podpis elektroniczny.
2. Postępowanie (licytacja/aukcja) nie jest postępowaniem w myśl ustawy w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.)
3. Postępowanie nie jest objęte Ustawą o Zamówieniach Publicznych.
4. Zapytający zastrzega sobie prawo do:
- Zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania.
- Swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
- Odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny.
- W przypadku wyboru oferty, żądania od Dostawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia pisemnie email\'em

WAŻNE: Jeżeli Oferent nie jest w stanie spełnić wszystkich stawianych warunków,
prosimy o nie branie udziału w licytacji.

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 3/14/2011

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Materiały elektroinstalacyjne Archival information

  Zapytanie nr 441769 z dnia 1/19/2016, ważne do 1/21/2016
  Dzień dobry. Zapraszam do złożenia oferty na dostawę i sprzedaż materiałów elektroinstalacyjnych w ramach zleconych Przedsiębiorstwu Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki zgodnie z...

 • Przetworniki tensometryczne, transformatory, przekaźniki, inne Archival information

  Zapytanie nr 343758 z dnia 2/19/2015, ważne do 3/5/2015
  Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę: 1. Przetwornik tensometryczny T-S2-L-10mV-10V-3 - 2 szt., 2. Transformator TMM 230/24V, 1.25A prod. BREVE - 8 szt., 3. Zasilacz 24VDC MDR-60-24 -...

 • Zakup końcuwek kablowych Archival information

  Zapytanie nr 308823 z dnia 11/28/2014, ważne do 12/2/2014
  Proszę o przygotowanie na następujący asortyment: Końcówka tulejkowa pojedyncza izolowana TE 1-10 /100 szt. Końcówka tulejkowa pojedyncza izolowana TE 2,5-10 /100 szt. Końcówka tulejkowa...

 • Zakup laczników typu VS15 Archival information

  Zapytanie nr 67613 z dnia 3/14/2013, ważne do 3/18/2013
  ŁĄCZNIK TYP VS15 15A/250V 50 szt. ŁĄCZNIK TYP VS15NO1-1C 10A/125-250V AC 30 szt. Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: 18.03.2013; 10:00

 • Zakup wyrobów firmy POKÓJ S.E Archival information

  Zapytanie nr 61698 z dnia 1/24/2013, ważne do 1/29/2013
  Wyroby firmy POKÓJ S.E

 • Puszki, dławnice, końcówki Archival information

  Zapytanie nr 51799 z dnia 10/9/2012, ważne do 10/12/2012
  Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę: Przedmiot zamówienia 1. Puszka odgałęźna KF 9025 HENSEL - 20 szt., 2. Puszka odgałęźna KF 9045 HENSEL - 40 szt., 3. Puszka odgałęźna KF 9065...

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost