Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of industrial automation
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i ...

Zapytanie nr 19487

Closing date:
Monday, March 14, 2011, 11:59 PM
Town/city:
wielkopolskie

RFQ content:

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę:
1. Falownik prod. DANFOSS, typu FC-302P560T7E21H2BGC3XXSXXXXA0BRCXXXXD0 nr kat. 131N9054
2. Dławik ED3N-0,052/500 prod. ELHAND do współpracy z powyższą przetwornicą częstotliwości/falownikiem/

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

I. Przedmiot zamówienia:
1. Falownik prod. DANFOSS, typu FC-302P560T7E21H2BGC3XXSXXXXA0BRCXXXXD0 nr kat. 131N9054
2. Dławik ED3N-0,052/500 prod. ELHAND do współpracy z powyższą przetwornicą częstotliwości/falownikiem/
(szczegółowe informacje znajdują się w internetowym formularzu)
II. Warunki dostawy:
1. Termin i forma płatności: przelew 30 dni po otrzymaniu faktury i materiału.
2. Termin dostawy - sugerowany do końca marca 2011r.
III. Wymagania dotyczące materiałów:
1. Materiały muszą być fabrycznie nowe.
2. Do materiałów należy dołączyć atesty materiałowe lub certyfikaty jakości, zgodności itp.
3. Gwarancja na materiały objęte postępowaniem: 24 miesiące (producenta).
IV. Nie przyjmujemy ofert na zamienniki
V. Wymagania formalne:
Dostawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu zobowiązani są do załączenia we właściwych internetowych formularzach w formie PDF poniźszych dokumentów:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze wzorem umowy przygotowanym przez Zamawiającego, nie wnosi do niego zastrzeżeń i zobowiązuje się do podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty oraz odesłania podpisanej umowy najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania.
3. Oświadczenie o akceptacji warunków postępowania wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będących integralną częścią ogłoszenia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Dostawcy.
4. Posiadane referencje i opis działalności.
Dokumenty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem z datą poświadczenia.
Zamawiający w razie wątpliwości może zażądać oryginału ww. dokumentów od każdego Dostawcy.

Na podstawie ww. dokumentów Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i zaprosi drogą elektroniczną do składania ofert w aukcji wszystkich Dostawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.
VI. Inne:
1. W postępowaniu nie jest wymagany podpis elektroniczny.
2. Postępowanie (licytacja/aukcja) nie jest postępowaniem w myśl ustawy w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.)
3. Postępowanie nie jest objęte Ustawą o Zamówieniach Publicznych.
4. Zapytający zastrzega sobie prawo do:
- Zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania.
- Swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
- Odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny.
- W przypadku wyboru oferty, żądania od Dostawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia pisemnie email\'em

WAŻNE: Jeżeli Oferent nie jest w stanie spełnić wszystkich stawianych warunków,
prosimy o nie branie udziału w licytacji.

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 3/14/2011

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Falownik i klawiatura Delta, czujnik fotoelektryczny Banner Archival information

  Zapytanie nr 484140 z dnia 6/30/2016, ważne do 7/4/2016
  Szanowni Państwo, zapraszam do złożenia oferty na poniższe elementy: 1. Falownik 3,7 kW 400VAC prod.DELTA kat.VFD037E43A - 1 szt. 2. Klawiatura do VFD prod.DELTA kat.KPE-LE02 - #1 - 1 szt. 3....

 • Wykonanie i dostawa zestawu falowników ABB Archival information

  Zapytanie nr 466217 z dnia 4/13/2016, ważne do 4/15/2016
  Szanowni Państwo, niniejszym zapraszam do złożenia oferty na Wykonanie i dostawy zestawu falowników ABB typu ACS-800 Szczegółowy zakres, warunki uczestnictwa w postępowaniu oraz wymagania...

 • Przezwojenie lub zakup transformatora 0,5 / 0,4 kV, 110kVA Archival information

  Zapytanie nr 368387 z dnia 5/18/2015, ważne do 6/5/2015
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: Przezwojenie lub zakup transformatora 0,5 / 0,4 kV, 110kVA

 • Wykonanie remontu układu jazdy mostu suwnicy Archival information

  Zapytanie nr 352427 z dnia 3/20/2015, ważne do 4/8/2015
  Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie remontu układu jazdy mostu suwnicy Zakres prac : 1.Wykonanie dokumentacji i uzgodnienie jej w UDT. 2. Remont napędu jazdy mostem suwnicy -...

 • Przetworniki tensometryczne, transformatory, przekaźniki, inne Archival information

  Zapytanie nr 343758 z dnia 2/19/2015, ważne do 3/5/2015
  Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę: 1. Przetwornik tensometryczny T-S2-L-10mV-10V-3 - 2 szt., 2. Transformator TMM 230/24V, 1.25A prod. BREVE - 8 szt., 3. Zasilacz 24VDC MDR-60-24 -...

 • Zakup falownika Archival information

  Zapytanie nr 340651 z dnia 2/10/2015, ważne do 2/12/2015
  FALOWNIK 0100-3L-0012-5+ SDE3+SEBJ+IP54+FL04+DLPL VACON 1 szt. Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: 12.02.2015 godz. 10.00

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost