Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of industrial automation
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

Zaprasza do złożenia oferty na zakup i ...

Zapytanie nr 22520

Closing date:
Tuesday, June 28, 2011, 11:59 PM
Town/city:
wielkopolskie

RFQ content:

Zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę:

I. Przedmiot zamówienia:
1. Zasilacz PULS SL2.100 24V/2A - szt. 1
2. Zasilacz PULS SL5.100 24V/5A - szt. 2
3. Zasilacz PULS SL10.100 24V/10A - szt. 2

II. Warunki dostawy:
1. Termin i forma płatności: przelew 30 dni po otrzymaniu faktury.
2. Termin dostawy: 2 do 4 tygodni

IV. Wymagania dotyczące materiałów:
1. Materiały muszą być fabrycznie nowe.
2. Do materiałów należy dołączyć atest materiałowy lub certyfikaty jakości, zgodności itd.
3. Gwarancja na materiały objęte postępowaniem: minimum 12 miesięcy (lub producenta).

V. Oferty należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej do dnia 10.06.11, godz. 10.00.

VI. Kary:
Dostawca oświadcza, że składając ofertę zobowiązuje się do zapłaty Odbiorcy kar umownych:
a) za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu umowy,
b) za zwłokę w dostawie - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji oraz rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym wada powinna być usunięta.

VII. Inne:
1. W postępowaniu nie jest wymagany podpis elektroniczny.
2. Postępowanie nie jest objęte Ustawą o Zamówieniach Publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania,
- swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert,
- odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny,
- w przypadku wyboru oferty żądania od dostawcy potwierdzenia cen jednostkowych na materiały objęte postępowaniem,
- w przypadku wyboru oferty żądania od dostawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia pisemnie, fax'em lub email'em.
4. Zamawiający nie wyklucza kontynuacji procesu wyboru dostawcy z wykorzystaniem aukcji/licytacje internetowej (wówczas aukcja/licytancja nie będzie licytacją/aukcją w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.).

Złożenie oferty oznacza akceptację warunków postępowania wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.

Pokaż listę dostawców w kategoriach:

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 6/28/2011

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Zakup i dostawa zasilaczy buforowych Archival information

  Zapytanie nr 393506 z dnia 8/3/2015, ważne do 8/13/2015
  Zapraszam do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę: Zasilacza buforowy ZB220DC30 wg specyfikacji w załączniku - 2 szt. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 1....

 • Zakup zasilacza SL.2 Archival information

  Zapytanie nr 351529 z dnia 3/17/2015, ważne do 3/18/2015
  ZASILACZ SL2.100 PULS 5 szt. Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: 18.03.2015 godz. 10.00

 • Zasilacze Archival information

  Zapytanie nr 191913 z dnia 6/9/2014, ważne do 6/13/2014
  Witam serdecznie! Zapraszam do złożenia oferty na: „Dostawę zasilaczy.”. 1 Zasilacz buforowy Uwy=24v do pracy równoległej typ: ZM24V12A-300R-10 1szt Merawex 2 Zasilacz 24V typ: 787-822 2szt...

 • Zakup zasilaczy SIEMENS Archival information

  Zapytanie nr 62750 z dnia 2/1/2013, ważne do 2/6/2013
  1. ZASILACZ 24 VDC 10A 307-1KA01-0AA0 Simens 1 szt. 2. ZASILACZ 24 VDC 2A 307-1BA01-0AA0 Simens 1 szt.

 • zakup zasilacza STEP Archival information

  Zapytanie nr 60962 z dnia 1/17/2013, ważne do 1/22/2013
  ZASILACZ STEP-PS/1AC/12DC/1,5 2szt.

 • Zakup zasilaczy DF Archival information

  Zapytanie nr 58135 z dnia 12/11/2012, ważne do 12/25/2012
  Zapraszamy do złożenia oferty na poniższy asortyment. Po zebraniu ofert poprosimy o udział w procedurze negocjacyjnej organizowanej w formie elektronicznej. 1. ZASILACZ DF 1760SL10A 1 szt....

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost