Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of industrial automation
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

Węże hydrauliczne wysoko/ciśnieniowe ...

Zapytanie nr 24144

Closing date:
Tuesday, March 08, 2011
Town/city:
śląskie

RFQ content:

Węże hydrauliczne wysoko/ciśnieniowe

Zakres zamówienia:
1 Wąż hydrauliczny wysoko/ciśnieniowy 4-opl Fi 6,0mm 50 mb I dekada marca 2011r

Składanie ofert w czasie od: 2011-02-15 13:00
Składanie ofert w czasie do: 2011-02-18 11:00

Dopuszczalne oferty cząstkowe: Tak

Przeznaczenie materiału
Materiał przeznaczony do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w przestrzeniach zagrożonymi wybuchem gazów i pyłu węglowego

Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
Wymagany termin płatności - przelew 60 dni od daty wpływu faktury
Wymagania techniczno ? użytkowe przedmiotu zamówienia:
1. Węże hydrauliczne powinny posiadać właściwości, umożliwiające ich montaż w zmechanizowanych obudowach górniczych oraz innych maszynach i urządzeniach, pracujących w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, tj. w warunkach zagrożenia wybuchem metanu i pyłu węglowego.
2. Węże hydrauliczne powinny spełniać wymagania, przewidziane dla węży typu 4SP w normach: PN-G-32010, PN-EN 856 lub równoważnych. Węże hydrauliczne typu 4SP powinny cechować się podwyższoną odpornością na ścieranie warstwy zewnętrznej gumy, wynoszącą co najwyżej 0,5 g ubytku masy przy badaniu zgodnie z normą PN-EN ISO 6945.
3. Węże hydrauliczne powinny spełniać wymagania, przewidziane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2002 r., Nr 139, poz. 1169, Dz. U. z 2006 r., Nr 124, poz. 863).
4. Konstrukcja węży hydraulicznych typu 2SN powinna składać się z: warstwy wewnętrznej, wykonanej z gumy syntetycznej odpornej na olej i wodę, wzmocnienia, w postaci podwójnego oplotu stalowego, wykonanego ze stali o dużej wytrzymałości na rozciąganie oraz warstwy zewnętrznej, wykonanej z gumy syntetycznej trudnopalnej i antyelektrostatycznej o dużej odporności na ozon, olej i warunki atmosferyczne.
5. Konstrukcja węży hydraulicznych typu 4SP powinna składać się z: warstwy wewnętrznej, wykonanej z gumy syntetycznej odpornej na olej i wodę, wzmocnienia, w postaci poczwórnego spiralnego oplotu stalowego wykonanego ze stali o dużej wytrzymałości na rozciąganie oraz warstwy zewnętrznej, wykonanej z gumy syntetycznej trudnopalnej i antyelektrostatycznej o dużej odporności na ozon, olej i warunki atmosferyczne.
6. Węże hydrauliczne powinny posiadać certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą uprawnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia, potwierdzający zgodność wykonania przedmiotu zamówienia z dokumentacją techniczną bądź techniczno-ruchową, normami oraz stwierdzający, że dany wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2002 r., Nr 139, poz. 1169, Dz. U. z 2006 r., Nr 124, poz. 863).
7. Węże hydrauliczne powinny posiadać deklarację zgodności potwierdzającą, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego, dokumentacji technicznej bądź techniczno ? ruchowej, odpowiednich norm lub powszechnie, obowiązujących przepisów prawa w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w zakładach górniczych oraz spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa.
8. Węże hydrauliczne powinny posiadać dokumentację techniczną, bądź techniczno ? ruchową przedmiotu zamówienia i/lub kartę katalogową wyrobu (z parametrami i wymiarami przewodów hydraulicznych).
9. Węże hydrauliczne powinny posiadać instrukcję stosowania przedmiotu zamówienia.
10. Węże hydrauliczne powinny być dostarczane w odcinkach zgodnych z zamówieniem Zamawiającego, z zachowaniem tolerancji ą 2%.
11. Węże hydrauliczne muszą posiadać trwałe i czytelne znakowanie zgodnie z normami PN-EN 853, PN-EN 856 lub równoważnymi.
12. Węże hydrauliczne powinny być objęte gwarancją, wynoszącą co najmniej 24 miesięcy od daty dostawy na kopalnię.
13. Węże hydrauliczne powinny być dostarczane na paletach drewnianych bezzwrotnych (wymiary podstawy palety 800 x 1200 mm), owiniętych folią.
14. Maksymalna waga materiału wraz z paletą nie może przekroczyć 1,8 tony

Pokaż listę dostawców w kategoriach:

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 3/8/2011

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Wąż termoplastyczny Archival information

  Zapytanie nr 550852 z dnia 3/14/2017, ważne do 4/14/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: - wąż termoplastyczny fi 6 wew do 250 bar. Odcinki 1,30m zakute 1/4 na klucz 17

 • Wąż gumowy Archival information

  Zapytanie nr 549774 z dnia 3/10/2017, ważne do 3/17/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: - wąż gumowy fi wew. 10,5mm fi zew. 14,5mm Wąż MUSI posiadać wspomniane średnice - warunek konieczny. Pozostałe parametry medium, ciśnienie,...

 • Siłownik hydrauliczny Archival information

  Zapytanie nr 519220 z dnia 11/28/2016, ważne do 12/19/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: Siłownik hydrauliczny do przyczepy czeskiej produkcji. Na siłowniku starym jest symbol TCG2800-301

 • Urządzenia hydrauliczne Archival information

  Zapytanie nr 511491 z dnia 11/4/2016, ważne do 12/4/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: Rexroth R151224012 - 2szt

 • Węże hydrauliczne, węże pneumatycnze Archival information

  Zapytanie nr 504449 z dnia 10/11/2016, ważne do 11/1/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: 2SC DN10 Wąż hydrauliczny 2SC DN10, EN 857 2SC DN12 Wąż hydrauliczny 2SC DN12, EN 857 2SC DN8 Wąż hydrauliczny 2SC DN8, EN 857 FI-13/24;...

 • Przewód hydrauliczny 30m Archival information

  Zapytanie nr 503907 z dnia 10/10/2016, ważne do 10/30/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: Przewód 3/8 ZEC MT150000 MAX W.P. 225 BAR 30 m

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost