Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of industrial automation
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

SILNIK SH 90L-8G 0,55KW 500V IP-55 ...

Zapytanie nr 24667

Closing date:
Tuesday, February 01, 2011
Town/city:
śląskie

RFQ content:

SILNIK SH 90L-8G 0,55KW 500V IP-55 OBR-6

Zakres zamówienia:
1 SILNIK SH 90L-8G 0,55KW 500V IP-55 OBR-675 - lub równoważny 2 szt styczeń 2011r.

Składanie ofert w czasie od:2011-01-11 09:35
Składanie ofert w czasie do: 2011-01-14 09:35

Dopuszczalne oferty cząstkowe: Tak

Przeznaczenie materiału
Materiał przeznaczony do stosowania na powierzchni zakładów górniczych

Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
Uprzejmie informujemy, że preferowany termin płatności wynosi 60 dni od daty wpływu f-ry do ZLM. Jednocześnie informujemy, że każdy krótszy termin będzie miał wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty.

Przedmiotowe wyroby muszą spełniać wymagania:
gwarancja minimum 12 miesięcy
- protokół z badań
Wymagane warunki techniczno-użytkowe:
fabrycznie nowy silnik elektryczny stosowany będzie w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w wyrobiskach zaliczanych do stopnia a , b lub c niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A , B lub C zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
silnik elektryczny musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Socjalnej dotyczącej urządzeń i systemów ochronnych, przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Rozporządzenie MG z dnia 22.12.2005r. Dz. U. Nr 263, Poz. 2203), Dyrektywa 94/9/WE (dotyczy silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej i iskrobezpiecznej).

Oferta techniczna powinna zawierać
aktualne certyfikaty badania typu WE dla urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej i iskrobezpiecznej
wzór deklaracji zgodności wypełniony zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17050-1 lub równoważną ,
karty katalogowe oferowanego asortymentu, listę pozycji oferowanego produktu producenta. instrukcje stosowania, dokumentacje techniczne bądź techniczno ruchowe w języku polskim warunki gwarancji wraz z kartą gwarancyjną,

Wraz z pierwszą dostawą wyrobu na kopalnie dostawca wyrobu powinien dostarczyć certyfikat badania typu WE (w przypadku silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej i iskrobezpiecznej), instrukcję stosowania. Do każdej partii urządzeń dostawca dołączy; deklarację zgodności WE, kartę gwarancyjną, świadectwo jakości.

Zastosowane pojęcie równoważny oznacza spełnienie co najmniej następujących wymagań przez oferowany silnik: Identyczność następujących parametrów znamionowych:
moc,
napięcie
liczba biegunów,
ten sam rodzaj mocowania,
ten sam rodzaj chłodzenia, w przypadku silników chłodzonych cieczami chłodzącymi ten sam rodzaj doprowadzenia cieczy i mocowania, co najmniej ten sam stopień ochrony IP, co najmniej ta sama klasa izolacji, ciężar: różnica max. 10%,
znamionowa prędkość obrotowa: różnica max. 0,5%,
te same wymiary montażowe,
rodzaj pracy.

Pokaż listę dostawców w kategoriach:

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 2/1/2011

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Silnik prądu przemiennego Herford D-32051

  Zapytanie nr 563895 z dnia 4/24/2017, ważne do 5/24/2017
  Proszę o przygotowanie oferty na: Silnik Herford D-32051 Moc 3kW W załączniku fotografia

 • Silnik elektryczny Besel

  Zapytanie nr 564891 z dnia 4/27/2017, ważne do 5/18/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: silnik elektryczny BESEL S.A 0,55KW,1380 obr/min typ SEKh 80-4A 230V 50HZ IP54 PROSZĘ O PRZYSŁANIE KARTY KATALOGOWEJ W/W SILNIKA. I FORMA...

 • Silniki 8KS

  Zapytanie nr 564451 z dnia 4/26/2017, ważne do 5/17/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: silniki 8KS o mocy 500-750W,400V,Nmax [6.000 1/min]

 • Silnik synchroniczny

  Zapytanie nr 564516 z dnia 4/26/2017, ważne do 5/17/2017
  Proszę o przygotowanie oferty na: silnik synchroniczny o mocy od 500 do 1000 W, bez enkodera, 3000-5000 obr wymiary max: 90x90, dł120-130 ,silnik do pracy krótkotrwałej, wysoka szczelność

 • Silnik synchroniczny

  Zapytanie nr 564307 z dnia 4/25/2017, ważne do 5/16/2017
  Proszę o przygotowanie oferty na: silnik synchroniczny o mocy ok.750W, szczelność IP-67.

 • Silnik trójfazowy 7.5kW

  Zapytanie nr 563761 z dnia 4/24/2017, ważne do 5/15/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: silnik trójfazowy 7.5kW obroty 3.5 tys obr/min śr. wałka 38 mm mocowanie: na łapach

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost