Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of industrial automation
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

Przewody Zakres zamówienia: 1 ...

Zapytanie nr 24766

Closing date:
Monday, January 31, 2011
Town/city:
śląskie

RFQ content:

Przewody

Zakres zamówienia:
1 PRZEWOD NAWOJOWY DNE 200 C200GR1 0,700 - lub równoważny 20 kg styczeń 2011r.
2 PRZEWOD YNOGY 0,6/1KV 3X50+25 - lub równoważny 120 mb styczeń 2011r.

Składanie ofert w czasie od: 2011-01-10 11:51
Składanie ofert w czasie do: 2011-01-13 12:00

Dopuszczalne oferty cząstkowe: Tak

Przeznaczenie materiału
Materiał przeznaczony do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w przestrzeniach zagrożonymi wybuchem gazów i pyłu węglowego

Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
Uprzejmie informujemy, że preferowany przez JSW S.A. termin płatności wynosi 60 dni od daty wpływu f-ry do ZLM. Jednocześnie informujemy, że każdy krótszy termin będzie miał wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
1.1. Przedmiot zamówienia tj. kable i przewody muszą być fabrycznie nowe.
1.2. Oferowane kable i przewody energetyczne do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych muszą być przystosowane do stosowania:
- w wyrobiskach zaliczanych do stopnia ?a?, ?b? i ?c? niebezpieczeństwa wybuchem metanu
- oraz w wyrobiskach zaliczanych do klasy ?A? i ?B? niebezpieczeństwa wybuchem pyłu węglowego.
1.2a. Oferowane kable i przewody nieekranowane do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych muszą być przystosowane do stosowania:
- w obwodach iskrobezpiecznych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zaliczanych do stopnia ?a?, ?b? lub ?c? niebezpieczeństwa wybuchu
1.3. Kable i przewody przeznaczone do stosowania na powierzchni zakładów górniczych muszą spełniać wymagania dyrektywy 2006/95/WE ? urządzenia elektryczne niskiego napięcia, wprowadzonej w Polsce rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 07r., nr 155, poz. 1089); muszą również być oznakowane zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami.
1.4. Przewody przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych od 50V do 1000V prądu przemiennego oraz od 75V do 1500V prądu stałego, muszą posiadać pozytywną opinię dotyczącą zgodności wyrobu z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. 02, Nr 139, poz. 1169 z póź. zm. ? wydaną przez jednostkę badawczo - rozwojową lub jednostkę upoważnioną do przeprowadzania badań i oceny wyrobu, w przypadku zmiany w/w przepisów w trakcie trwania umowy należy dostarczyć aktualna opinię uprawnionej jednostki.
1.5. Przewody i kable przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych powyżej 1000V prądu przemiennego oraz powyżej 1500V prądu stałego, muszą posiadać dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego wydane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.04.04r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. nr 99, poz. 1003 z póź. zm.).
1.6. Przewody i kable muszą posiadać czytelne i trwałe oznaczenie powtarzające się cyklicznie, wydrukowane wzdłużnie na powłoce zewnętrznej zawierające w szczególności: nazwę producenta, typ kabla lub przewodu, przekrój, ilość żył, napięcie znamionowe, rok produkcji.
1.7. Średnice żył powrotnych w przewodzie winny być traktowane jako wartość minimalna ? wyższe wartości będą przez Zamawiającego akceptowane.
1.8. W przypadku gdy Towar dostarczany będzie na bębnach, bębny stanowić będą opakowanie zwrotne w rozumieniu § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.08.212.1337) oraz punktów 6.5. ? 6.9. OWU.
1.9. Przedmiot zamówienia powinien być objęty gwarancją, której okres powinien wynosić co najmniej 24 miesięcy.

2. Wykaz dokumentów.
2.1. Dla przewodów i kabli przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych od 50V do 1000V prądu przemiennego oraz od 75V do 1500V prądu stałego:
2.1.1. Instrukcję stosowania przedmiotu zamówienia,
2.1.2. Kartę katalogową oferowanego produktu,
2.1.3. opinię dotyczącą zgodności wyrobu z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. 02, Nr 139, poz. 1169 z póź. zm. ? wydaną przez jednostkę badawczo - rozwojową lub jednostkę upoważnioną do przeprowadzania badań i oceny wyrobu, w przypadku zmiany w/w przepisów w trakcie trwania umowy należy dostarczyć aktualna opinię uprawnionej jednostki
2.2. Dla przewodów i kabli przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych powyżej 1000V prądu przemiennego oraz powyżej 1500V prądu stałego:
2.2.1. Dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego wydane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.04.04r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. nr 99, poz. 1003 z póź. zm.,)
2.2.2. Kartę katalogową oferowanego produktu,
2.2.3. Instrukcję stosowania przedmiotu zamówienia.
2.3. Dla przewodów i kabli przeznaczonych do stosowania na powierzchni zakładów górniczych o napięciach znamionowych od 50V do 1000V prądu przemiennego oraz od 75V do 1500V prądu stałego:
2.3.1. Instrukcję stosowania przedmiotu zamówienia,
2.3.2. Kartę katalogową oferowanego produktu.
2.4. Dla przewodów i kabli oferowanych jako typ równoważny dla danego zadania wykonawca musi przedstawić dokumenty w tym w szczególności karty katalogowe lub opinię techniczną lub certyfikat zgodności wydany przez upoważnioną jednostkę do przeprowadzenia badań i oceny wyrobów, potwierdzający, że oferowane przez Wykonawcę przewody i kable są równoważne z przedmiotem zamówienia - dokumenty należy przesłać na mail ozak@zlm.jsw.pl
2.5. Dokument gwarancji zawierający warunki i okres gwarancji.
2.6. Wzór deklaracji zgodności wypełnionej zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17050-1 lub równoważną.
2.7. Oświadczenie wykonawcy, że oferowany wyrób spełnia wszystkie wymagania techniczno użytkowe.

3. Wykaz dokumentów składanych z pierwszą lub kolejnymi dostawami.
3.2. Wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia na kopalnię, wykonawca powinien dostarczyć dla danego kabla czy przewodu aktualną opinię wydaną przez jednostkę badawczo - rozwojową lub jednostkę upoważnioną do przeprowadzania badań i oceny wyrobu dotyczącą zgodności wyrobu z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, instrukcję stosowania wyrobu, technologię napraw, regeneracji i montażu kabla i przewodu, natomiast dla przewodów przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych powyżej 1000V prądu przemiennego oraz powyżej 1500V prądu stałego, dodatkowo dołączyć dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
3.3. Wraz z każdą dostawą części zamówienia wykonawca winien dostarczyć świadectwo jakości oraz deklarację zgodności oraz dokument gwarancyjny.

Pokaż listę dostawców w kategoriach:

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 1/31/2011

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Przewód LIYY, przekaźniki, pulpity Archival information

  Zapytanie nr 29579 z dnia 12/21/2011, ważne do 1/10/2012
  Przewód LIYY, przekaźniki, pulpity Zakres zamówienia: 1 przewód LIYY 32x0,5 mm2 z wtyczkami HA-G150 300V - lub równoważny 2 000 mb styczeń - grudzień 2012r. 2 przekaźnik separacyjny HA-KG-3...

 • PRZEWÓD YNOGY 0,6/1KV 3X6+6 Archival information

  Zapytanie nr 28617 z dnia 11/9/2011, ważne do 11/30/2011
  PRZEWOD YNOGY 0,6/1KV 3X6+6 Zakres zamówienia: 1 PRZEWOD YNOGY 0,6/1KV 3X6+6 100 mb listopad br. Składanie ofert w czasie od: 2011-11-09 11:25 Składanie ofert w czasie do: 2011-11-15 11:00...

 • badanie rynku na 2012r.- kable i ... Archival information

  Zapytanie nr 26872 z dnia 9/5/2011, ważne do 9/26/2011
  badanie rynku na 2012r.- kable i przewod Zakres zamówienia: 1 Przewód YnWGDek 0,6/3,7 75 1 mb styczeń - grudzień 2012r. Składanie ofert w czasie od: 2011-09-05 08:15 Składanie ofert w czasie...

 • PRZEWOD ONGCEKZIG 0,6/1KV 3X1,5+1,5+6X1, ... Archival information

  Zapytanie nr 26070 z dnia 8/9/2011, ważne do 8/29/2011
  PRZEWOD ONGCEKZIG 0,6/1KV 3X1,5+1,5+6X1, Zakres zamówienia: 1 PRZEWOD ONGCEKZIG 0,6/1KV 3X1,5+1,5+6X1,5 100 mb sierpień - grudzień br. Składanie ofert w czasie od: 2011-08-08 12:35 Składanie...

 • Przewód YDYp 4x1,5 oraz TKMXn 1x2x1, ... Archival information

  Zapytanie nr 25467 z dnia 7/12/2011, ważne do 8/1/2011
  Przewód YDYp 4x1,5 oraz TKMXn 1x2x1,2 Zakres zamówienia: 1 przewód YDYp 4x1,5 300/500V 2 000 mb lipiec br. 2 przewód TKMXn 1x2x1,2 2 700 mb lipiec br. Składanie ofert w czasie od:...

 • kabel, przewód Zakres zamówienia: 1 ... Archival information

  Zapytanie nr 25224 z dnia 7/4/2011, ważne do 7/23/2011
  kabel, przewód Zakres zamówienia: 1 KABEL YNKGSLY 150/250V 3X2,5+2,5 600 mb lipiec - grudzień br. 2 PRZEWOD H05VV-F (OWYZO) 300/500V 2X1,0 1 500 mb lipiec - grudzień br. 3 PRZEWOD LY 750V...

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost