Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of automatyki przemysłowej
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

Proszę o złożenie oferty cenowej na wykonanie ...

Zapytanie nr 23163

Closing date:
Monday, June 20, 2011, 11:59 PM
Town/city:
śląskie

RFQ content:

Proszę o złożenie oferty cenowej na wykonanie remontów bieżących silników o mocy do 30 kW zgodnie z przedstawionym zakresem oraz specyfikacją.

Szczegółowy zakres prac remontowych:

1. remonty silników 0,4kV do 30 kW (włącznie) oraz silników prądu stałego 220 V bez przezwojenia
i z przezwojeniem,
2. regeneracja wirników,
3. wykonanie napraw węzłów łożyskowych wraz z wymianą łożysk tocznych (należy dołączyć dokumenty dotyczące zamontowanych łożysk),
4. remonty pomp BIBO,
5. remonty i przezwajanie transformatorów małej mocy do 700 VA.

Ramowy zakres remontu kapitalnego silnika 0,4 kV bez przezwojenia:
- czyszczenie maszyny, przygotowanie do prób wstępnych i przetransportowanie na stanowisko remontowe po próbach i pomiarach elektrycznych;
- demontaż półsprzęgła;
- demontaż osłony i przewietrznika;
- demontaż labiryntów zewnętrznych i pokrywek łożysk;
- demontaż tarcz łożyskowych i osłon wewnętrznych;
- wyjęcie wirnika z stojana;
- demontaż łożysk i wewnętrznych pokrywek łożyskowych;
- oznakowanie zdemontowanych elementów i części;
- przedmuchanie sprężonym powietrzem stojana, wirnika oraz detali;
- kontrola uzwojeń stojana wraz z kontrolą klinowania;
- sprawdzenie pakietu stojana;
- sprawdzenie kanałów wentylacyjnych;
- kontrola ogólna korpusu stojana, tabliczki zasilania oraz tabliczki znamionowej i izolatorów;
- kontrola łap stojana ich umocowania oraz śrub do ustawienia silnika;
- sprawdzenie wizualne czopów wirnika i regeneracja w przypadku uszkodzenia;
- kontrola klatki wirnika i pierścieni zwierających;
- kontrola przewietrznika wewnętrznego oraz łopatek wentylatora;
- kontrola pakietu wirnika;
- kontrola tarcz łożyskowych i otworów łożyskowych;
- mycie uzwojeń stojana;
- wysuszenie stojana i pomiar rezystancji izolacji;
- wymiana łożysk;
- regeneracja lub wymiana uszkodzonych części;
- montaż pokrywek wewnętrznych na wirniku;
- włożenie wirnika do stojana;
- nałożenie smaru do łożysk i pokrywek wewnętrznych;
- montaż tarcz łożyskowych;
- ustawienie współosiowości górnej bieżni łożyska do wirnika;
- skręcenie tarcz łożyskowych i pokrywek zewnętrznych;
- montaż przewietrznika zewnętrznego i osłony;
- pomiar rezystancji izolacji;
- pomiar rezystancji uzwojeń stojana;
- kontrola kompletności i dokręcenie śrub osłon, pokryw i przygotowanie maszyny do prób;
- próby diagnostyczne maszyny po remoncie.
Informacje dodatkowe:
- remonty wykonywane są w warsztacie Wykonawcy, jedynie w szczególnych przypadkach po wzajemnym uzgodnieniu mogą być wykonywane u Zamawiającego.
- materiały zapewnia Wykonawca.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade.

Warunki postępowania:
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia od 01.07.2011 do 31.12.2012.
2. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz wymagania wobec Wykonawcy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 1.
3. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów umowy.
4. Ofertę należy przedstawić wypełniając załącznik nr 5-cennik na poszczególne prace remontowe w polskich złotych bez podatku VAT.
5. Oferent zobowiązany jest uwzględnić wszystkie okoliczności cenotwórcze dotyczące przedmiotu zamówienia i zawrzeć je w cenie.
6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone materiały na okres co najmniej 12 miesięcy od
terminu ich zakończenia.
7. Przed przystąpieniem do przygotowania oferty można przeprowadzić wizję lokalną przedmiotu zamówienia w celu prawidłowego
sporządzenia oferty. Wizję lokalną należy przeprowadzić w obecności pracownika Zamawiającego w terminie uzgodnionym
telefonicznie z Zamawiającym i potwierdzić jej przeprowadzenie zgodnie z załącznikiem nr 2.
8. Oferent powinien załączyć do oferty skany następujących dokumentów:
- wypełnione oświadczenia, które zawarte są w załącznikach nr 2, 3, 4,
- szczegółową technologię dla poszczególnych wariantów remontu.
9. Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą, wynosi 30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.
10. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie niniejszego zapytania
w terminie do 5 dni roboczych od daty wyznaczonej na składanie ofert.
11.Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zamówienia.
12.Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu oraz możliwość
unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 6/20/2011

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Naprawa wyświetlacza z maszyny produkcyjnej

  Zapytanie nr 572587 z dnia 5/24/2017, ważne do 6/14/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: - usługę naprawy wyświetlacza z maszyny produkcyjnej: Typ wyświetlacza = 5PP120.0653-K03, nr fabr. 82800168536 firmy BR-Automation. Opis...

 • Serwis manipulatora VM160 Archival information

  Zapytanie nr 564924 z dnia 4/27/2017, ważne do 5/18/2017
  Proszę o przygotowanie oferty na: Serwis Manipulatora VM160

 • Naprawa falownika Archival information

  Zapytanie nr 563030 z dnia 4/21/2017, ważne do 5/12/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: naprawa falownika altivar212 firmy Schneider

 • Naprawa analizatora gazowego Archival information

  Zapytanie nr 561962 z dnia 4/18/2017, ważne do 5/9/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: wykonanie usługi naprawy analizatora gazowego GAS 3020 R wykonującego automatyczne pomiary CO i O2 dla spalarni odpadów medycznych. Analizator...

 • Remont silnika pneumatycznego Archival information

  Zapytanie nr 554031 z dnia 3/24/2017, ważne do 4/23/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: regeneracje-naprawe silnika pneumatycznego ATLAS COPCO LZB 33 Z WBUDOWANĄ PRZEKŁADNIĄ PLANETARNĄ-uszkodzoną

 • Przegląd SSWIN Archival information

  Zapytanie nr 547509 z dnia 3/2/2017, ważne do 3/23/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: przegląd systemów włamania Satel CA6 3-systemy dedykowane działom.

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost