Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of industrial automation
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

Proszę o złożenie oferty cenowej na wykonanie ...

Zapytanie nr 23162

Closing date:
Monday, June 20, 2011, 11:59 PM
Town/city:
śląskie

RFQ content:

Proszę o złożenie oferty cenowej na wykonanie remontów bieżących przy układach zasilania i sterowania pracą urządzeń technologicznych zgodnie z przedstawionym zakresem oraz specyfikacją.

Specyfikacja prac - remonty bieżące układów sterowania pracą napędów zasuw, przepustnic i klap wraz z elementami sterowania umieszczonymi na napędach


Zakres prac obejmuje remonty bieżące układów sterowania pracą napędów zasuw, przepustnic i klap wraz z elementami sterowania umieszczonymi na napędach, a w tym:
- remont i wymianę uszkodzonych elementów sterowniczych w napędach łącznie
z mechanizmami wyłączników krańcowych,
- remont i wymianę uszkodzonych elementów w skrzynkach sterowania miejscowego,
- remont i wymianę elementów aparatury sterowniczej w rozdzielniach zasilających napędy,
- wykonywanie napraw bądź wymianę uszkodzonych odcinków kabli sterowniczych i siłowych wraz z remontami przynależnych tras kablowych,
- wykonywanie bieżących przeglądów szaf zasilania i sterowania,
- ustawianie wyłączników krańcowych napędów zasuw, przepustnic i klap.
Mechanizmy wyłączników krańcowych napędów dostarcza Zamawiający, pozostałe materiały zapewnia Wykonawca.
Ilość zainstalowanych napędów elektrycznych na armaturze poszczególnych urządzeń technologicznych został ujęty w tabeli poniżej.Lp Nazwa ilość ilość napędów
1. Kotły OPG-230 t/h 5 ok. 140
2. Kocioł OPG-430 t/h 1 ok. 27
3. Generatory TWS-30 3 ok. 66
4. Generator GTH-63 1 ok. 30
5. Dmuchawa K-7000 3 ok. 96
6. Sprężarka K-3000 5 ok. 210
7. Pompy diagonalne 10 ok. 30
8. Pompy zasilające 12 ok. 68
9. Układy ciepłownicze 2 ok. 143
10. Stacje redukcyjne 10 ok. 50
11. Inne urządzenia technologiczne - ok. 70
Razem: ok. 950


Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade.

Warunki postępowania:
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia od 01.07.2011 do 31.12.2012.
2. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz wymagania wobec Wykonawcy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 1.
3. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów umowy.
4. Ofertę należy złożyć wypełniając załącznik nr 5 - formularz ofertowy, w polskich złotych bez podatku VAT oraz podając wartości
procentowe stosowane do wyceny kosztorysowej prac.
5. Oferent zobowiązany jest uwzględnić wszystkie okoliczności cenotwórcze dotyczące przedmiotu zamówienia i zawrzeć je w cenie.
6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone materiały na okres co najmniej 12 miesięcy od
terminu ich zakończenia.
7. Przed przystąpieniem do przygotowania oferty można przeprowadzić wizję lokalną przedmiotu zamówienia w celu prawidłowego
sporządzenia oferty. Wizję lokalną należy przeprowadzić w obecności pracownika Zamawiającego w terminie uzgodnionym
telefonicznie z Zamawiającym i potwierdzić jej przeprowadzenie zgodnie z załącznikiem nr 2.
8. Oferent powinien załączyć do oferty skany następujących dokumentów:
- wypełnione oświadczenia, które zawarte są w załącznikach nr 2, 3, 4,
9. Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą, wynosi 30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.
10.Oferent może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie niniejszego zapytania w terminie do 5 dni roboczych od daty
wyznaczonej na składanie ofert.
11.Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zamówienia.
12.Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu oraz możliwość
unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 6/20/2011

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Remont silnika pneumatycznego

  Zapytanie nr 554031 z dnia 3/24/2017, ważne do 4/23/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: regeneracje-naprawe silnika pneumatycznego ATLAS COPCO LZB 33 Z WBUDOWANĄ PRZEKŁADNIĄ PLANETARNĄ-uszkodzoną

 • Przegląd SSWIN Archival information

  Zapytanie nr 547509 z dnia 3/2/2017, ważne do 3/23/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: przegląd systemów włamania Satel CA6 3-systemy dedykowane działom.

 • Urządzenia do cukrowni, urządzenia do produkcji butelek Archival information

  Zapytanie nr 546423 z dnia 3/9/2017, ważne do 3/20/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: 1/ urządzenia do cukrowni, pełna linia, budowa w Kazachstanie 2/ modernizacja huty szkła na Ukrainie

 • Przegląd i konserwacja zasilaczy UPS Archival information

  Zapytanie nr 536204 z dnia 1/26/2017, ważne do 2/16/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: Proszę o przedstawienie oferty cenowej na przegląd i konserwację następujących zasilaczy UPS; PW9305 40kVA C036 PW9305 30kVA ST-3 PW9305...

 • Remont silnika Archival information

  Zapytanie nr 533970 z dnia 1/18/2017, ważne do 2/8/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o ofertę na remont silnika /przewinięcie/ typ MIP 16-185-4, moc 500kW, prędkość 1450 obr/min, napięcie 690V do napędu pompy polderowej /Flowserve/ typu QTO 23 ELL-2,...

 • Remont siłowników hydrauliczych Archival information

  Zapytanie nr 524706 z dnia 12/15/2016, ważne do 1/5/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: Remont 2 sztuk siłowników hydrauliczych jednostronnego działania: średnica tłoka 460mm ;długość cylindra 550mm .

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost