Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

  1. Just fill in this short form
  2. We will pass your question to companies from sector of industrial automation
  3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

korekta: rozmiar przyłącza Zapytanie o ...

Zapytanie nr 20253

Closing date:
Thursday, March 24, 2011
Town/city:
pomorskie

RFQ content:

korekta: rozmiar przyłącza

Zapytanie o cenę
wykonania usługi wymiany wodomierzy na nowe z odczytem bezpośrednim
W terminie do 15 kwietnia 2011 r.

Do wymiany na jednym budynku mieszkalnym – 40 lokali jest do wymiany legalizacyjnej
1. 80 szt. wodomierzy CWU;
2. 87 szt. wodomierzy ZW – razem 167 szt. wodomierzy
Warunki dla wodomierzy:
1. fabrycznie nowe z datą legalizacji 2011 r. (ważną do 31.12.2016 r.) i co najmniej 3 letnią gwarancją producenta i Wymieniającego (w okresie gwarancji po awarii- ponowna wymiana przez Wykonawcę);
2. klasa pomiarowa B, jednostrumieniowe, średnica przyłączeń 1/2 " - przystosowane do pracy w poziomie i pionie, liczydło obrotowe, antymagnetyczne;
3. przepływ nominalny – 1 m3/h;
4. wskazanie liczydła zerowe (poniżej 1 m3);
Warunki dla montażu:
1. montaż ma być wykonany zgodnie z warunkami technicznymi dla danego wodomierza (odcinki proste przed i za układem pomiarowym, położenie poziome zawór kulowy przed wodomierzem – (jeżeli zakres jest szerszy koszty jego realizacji pokrywa właściciel lokalu (najemca) ;
2. śrubunek od strony zasilania ma być oplombowany plombą plastikową, zaciskową z numerem indywidualnym;
3. zamiast montażu 5 szt. wodomierzy ZW w 5-ciu lokalach (jeden pion) (w cenie montażu wodomierza) można przełączyć o ile zgodzi się właściciel) zasilanie spłuczki WC do instalacji za wodomierzem ZW w tym samym pionie;
4. po montażu wodomierza tarcze liczydła mają być usytuowane w centrum okienka skierowane na zewnątrz, nie głębiej niż 10 cm od zewnętrznego lica ściany szybu, widoczne, zawory odcinające w oknie, widoczne i dostępne -(jeżeli zakres jest szerszy koszty jego realizacji pokrywa właściciel lokalu (najemca)
5. na każdą wymianę w lokalu (lub likwidację pomiaru w WC) wodomierza ma być sporządzony protokół z wyszczególnieniem pomieszczenia Nr wodomierzy , stanów liczydła, Nr plomby - zdemontowanych i nowo-montowanych ;
6. zdemontowane wodomierze stanowią własność wykonawcy;
7. za zakres prac wykraczający poza wyżej opisane warunki, zapewnienie dostępu do wymiany dla poprawnego działania pomiaru lub dla wygody właściciela (najemcy) lokalu wykonanych na jego życzenie -dopłaca właściciel (najemca) lokalu, spory rozstrzyga Zarząd Wspólnoty;
Odpowiedź z ceną wykonania usługi na wyżej podanych warunkach, okresem gwarancji, DTR wodomierza (przyjmiemy oferty na sprzedaż wodomierzy, bez usługi montażu) proszę przesłać na adres email w terminie do 14 marca 2011 r.

Pokaż listę dostawców w kategoriach:

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 3/24/2011

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost