Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of industrial automation
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

Kable i przewody Zakres ...

Zapytanie nr 22130

Closing date:
Wednesday, May 18, 2011
Town/city:
śląskie

RFQ content:

Kable i przewody

Zakres zamówienia:
1 KABEL LYNEN-L 2YYGY 2X2X1,5 300 mb maj br.
2 KABEL LYNEN-L 2YYGY 7X2X0,5 500 mb maj br.
3 PRZEWOD PROTOMONT NSSHOEU 3X10+3X10/3E+3X2,5ST 0,6/1KV 100 mb maj - grudzień br.

Składanie ofert w czasie od: 2011-04-27 06:40
Składanie ofert w czasie do: 2011-05-04 08:00

Dopuszczalne oferty cząstkowe: Tak

Przeznaczenie materiału
Materiał przeznaczony do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w przestrzeniach zagrożonymi wybuchem gazów i pyłu węglowego
Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
Uprzejmie informujemy, że preferowany termin płatności wynosi 60 dni od daty wpływu f-ry. Jednocześnie informujemy, że każdy krótszy termin będzie miał wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
1.1. Przedmiot zamówienia tj. kable i przewody muszą być fabrycznie nowe.
1.2. Oferowane kable i przewody energetyczne do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych muszą być przystosowane do stosowania:
- w wyrobiskach zaliczanych do stopnia ?a?, ?b? i ?c? niebezpieczeństwa wybuchem metanu
- oraz w wyrobiskach zaliczanych do klasy ?A? i ?B? niebezpieczeństwa wybuchem pyłu węglowego.
1.2a. Oferowane kable i przewody nieekranowane do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych muszą być przystosowane do stosowania:
- w obwodach iskrobezpiecznych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zaliczanych do stopnia ?a?, ?b? lub ?c? niebezpieczeństwa wybuchu
1.3. Kable i przewody przeznaczone do stosowania na powierzchni zakładów górniczych muszą spełniać wymagania dyrektywy 2006/95/WE ? urządzenia elektryczne niskiego napięcia, wprowadzonej w Polsce rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 07r., nr 155, poz. 1089); muszą również być oznakowane zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami.
1.4. Przewody przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych od 50V do 1000V prądu przemiennego oraz od 75V do 1500V prądu stałego, muszą posiadać pozytywną opinię dotyczącą zgodności wyrobu z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. 02, Nr 139, poz. 1169 z póź. zm. ? wydaną przez jednostkę badawczo - rozwojową lub jednostkę upoważnioną do przeprowadzania badań i oceny wyrobu, w przypadku zmiany w/w przepisów w trakcie trwania umowy należy dostarczyć aktualna opinię uprawnionej jednostki.
1.5. Przewody i kable przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych powyżej 1000V prądu przemiennego oraz powyżej 1500V prądu stałego, muszą posiadać dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego wydane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.04.04r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. nr 99, poz. 1003 z póź. zm.).
1.6. Przewody i kable muszą posiadać czytelne i trwałe oznaczenie powtarzające się cyklicznie, wydrukowane wzdłużnie na powłoce zewnętrznej zawierające w szczególności: nazwę producenta, typ kabla lub przewodu, przekrój, ilość żył, napięcie znamionowe, rok produkcji.
1.7. Średnice żył powrotnych w przewodzie winny być traktowane jako wartość minimalna ? wyższe wartości będą przez Zamawiającego akceptowane.
1.8. W przypadku gdy Towar dostarczany będzie na bębnach, bębny stanowić będą opakowanie zwrotne w rozumieniu § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.08.212.1337) oraz punktów 6.5. ? 6.9. OWU.
1.9. Przedmiot zamówienia powinien być objęty gwarancją, której okres powinien wynosić co najmniej 24 miesięcy.

2. Wykaz dokumentów.
2.1. Dla przewodów i kabli przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych od 50V do 1000V prądu przemiennego oraz od 75V do 1500V prądu stałego:
2.1.1. Instrukcję stosowania przedmiotu zamówienia,
2.1.2. Kartę katalogową oferowanego produktu,
2.1.3. opinię dotyczącą zgodności wyrobu z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. 02, Nr 139, poz. 1169 z póź. zm. ? wydaną przez jednostkę badawczo - rozwojową lub jednostkę upoważnioną do przeprowadzania badań i oceny wyrobu, w przypadku zmiany w/w przepisów w trakcie trwania umowy należy dostarczyć aktualna opinię uprawnionej jednostki
2.2. Dla przewodów i kabli przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych powyżej 1000V prądu przemiennego oraz powyżej 1500V prądu stałego:
2.2.1. Dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego wydane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.04.04r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. nr 99, poz. 1003 z póź. zm.,)
2.2.2. Kartę katalogową oferowanego produktu,
2.2.3. Instrukcję stosowania przedmiotu zamówienia.
2.3. Dla przewodów i kabli przeznaczonych do stosowania na powierzchni zakładów górniczych o napięciach znamionowych od 50V do 1000V prądu przemiennego oraz od 75V do 1500V prądu stałego:
2.3.1. Instrukcję stosowania przedmiotu zamówienia,
2.3.2. Kartę katalogową oferowanego produktu.
2.4. Dla przewodów i kabli oferowanych jako typ równoważny dla danego zadania wykonawca musi przedstawić dokumenty w tym w szczególności karty katalogowe lub opinię techniczną lub certyfikat zgodności wydany przez upoważnioną jednostkę do przeprowadzenia badań i oceny wyrobów, potwierdzający, że oferowane przez Wykonawcę przewody i kable są równoważne z przedmiotem zamówienia - dokumenty należy przesłać faksem.
2.5. Dokument gwarancji zawierający warunki i okres gwarancji.
2.6. Wzór deklaracji zgodności wypełnionej zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17050-1 lub równoważną.
2.7. Oświadczenie wykonawcy, że oferowany wyrób spełnia wszystkie wymagania techniczno użytkowe.

3. Wykaz dokumentów składanych z pierwszą lub kolejnymi dostawami.
3.2. Wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia na kopalnię, wykonawca powinien dostarczyć dla danego kabla czy przewodu aktualną opinię wydaną przez jednostkę badawczo - rozwojową lub jednostkę upoważnioną do przeprowadzania badań i oceny wyrobu dotyczącą zgodności wyrobu z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, instrukcję stosowania wyrobu, technologię napraw, regeneracji i montażu kabla i przewodu, natomiast dla przewodów przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych powyżej 1000V prądu przemiennego oraz powyżej 1500V prądu stałego, dodatkowo dołączyć dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
3.3. Wraz z każdą dostawą części zamówienia wykonawca winien dostarczyć świadectwo jakości oraz deklarację zgodności oraz dokument gwarancyjny.

Dostawa na magazyny Zamawiającego.

Pokaż listę dostawców w kategoriach:

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 5/18/2011

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Kable górnicze

  Zapytanie nr 556479 z dnia 3/31/2017, ważne do 4/30/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: Kable górnicze: 1) YY(ZG)Y 2X2X0,5 40m 2) WSSNOEU 5x2,5/2 8m 3) OnG CEK ŻI-G 3x1,5+1,5+3x1,5 10m

 • Kabel górniczy Archival information

  Zapytanie nr 557557 z dnia 4/4/2017, ważne do 4/25/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: Kabel górniczy 0,6/1 kV 3x185/50 (ważne żyła powrotna 50mm) 100m Kable z oferty Bitner

 • Kabel górniczy Archival information

  Zapytanie nr 553912 z dnia 3/23/2017, ważne do 4/13/2017
  Szanowni Państwo Kontaktuję się z Państwem w sprawie dostępności kabla górniczego typu YHKGYFpyn bądź YHKGXSpyn o przekroju 3x185 mm2 na napięcie 0,6/1kV. Mamy zapotrzebowanie na 100mb powyższego...

 • Kable Archival information

  Zapytanie nr 546811 z dnia 2/28/2017, ważne do 3/15/2017
  Dzień dobry, mam prośbę o przedstawienie oferty cenowej na kable: LgY 1x0,75mm2: 200m czarny 100m niebieski jasny LgY 1x1,5mm2: 200m czarny 100m niebieski jasny LgY 1x2,5mm2: 200m czarny 100m...

 • Kable górnicze Archival information

  Zapytanie nr 525772 z dnia 12/19/2016, ważne do 1/9/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: Kabel OnG 3x10 mb.240 Kabel YnhkGSY 13x1,5 mb.300 Kabel YnHKGSY 7x1,5 mb.100

 • Kabel ziemny 5x6 Archival information

  Zapytanie nr 499910 z dnia 9/27/2016, ważne do 10/17/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: kabel ziemny 5x6mm ok 200 m

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost