Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of industrial automation
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

Kabel YnHKGSYkon 0,6/1kV 4x2,5+2, ...

Zapytanie nr 22979

Closing date:
Tuesday, June 21, 2011
Town/city:
śląskie

RFQ content:

Kabel YnHKGSYkon 0,6/1kV 4x2,5+2,5

Zakres zamówienia:
1 Kabel YnHKGSYkon 0,6/1kV 4x2,5+2,5 200 mb czerwiec - grudzień br.

Składanie ofert w czasie od: 2011-05-31 12:55
Składanie ofert w czasie do: 2011-06-03 12:00
Dopuszczalne oferty cząstkowe Tak
Przeznaczenie materiału Materiał przeznaczony do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w przestrzeniach zagrożonymi wybuchem gazów i pyłu węglowego
Dodatkowe warunki i wymagania techniczne Uprzejmie informujemy, że preferowany termin płatności wynosi 60 dni od daty wpływu f-ry. Jednocześnie informujemy, że każdy krótszy termin będzie miał wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
1.1. Przedmiot zamówienia tj. kable i przewód muszą być fabrycznie nowe.
1.2. Oferowane kable i przewód muszą umożliwiać zastosowanie:
- w wyrobiskach zaliczanych do stopnia ?a?, ?b? i ?c? niebezpieczeństwa wybuchem metanu
- oraz w wyrobiskach zaliczanych do klasy ?A? i ?B? niebezpieczeństwa wybuchem pyłu węglowego.
1.2a. Oferowany kabel telekomunikacyjny nieekranowany musi umożliwiać zastosowanie:
- w obwodach iskrobezpiecznych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zaliczanych do stopnia ?a?, ?b? lub ?c? niebezpieczeństwa wybuchu
1.3. Przewód oraz kabel przeznaczony do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych od 50V do 1000V prądu przemiennego oraz od 75V do 1500V prądu stałego, musi posiadać dokument, potwierdzający zgodność wyrobu z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. 02, Nr 139, poz. 1169 z póź. zm. ? wydany przez upoważnioną jednostkę badawczo - rozwojową lub inną upoważnioną jednostkę prowadzącą badania i ocenę wyrobu, w przypadku zmiany w/w przepisów w trakcie trwania umowy należy dostarczyć aktualną opinię jednej z wyżej wymienionych jednostek.
1.4. Kable przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych powyżej 1000V prądu przemiennego oraz powyżej 1500V prądu stałego, muszą posiadać dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego wydane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.04.04r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. nr 99, poz. 1003 z póź. zm.).
1.5. Przewód i kable muszą posiadać czytelne i trwałe oznaczenie powtarzające się cyklicznie, wydrukowane wzdłużnie na powłoce zewnętrznej zawierające w szczególności: nazwę producenta, typ kabla lub przewodu, przekrój, ilość żył, napięcie znamionowe, rok produkcji oraz metraż bieżący na bębnie.
1.6. Średnice żył powrotnych (ochronnych) w przewodzie i kablach winny być traktowane jako wartość minimalna ? wyższe wartości będą przez Zamawiającego akceptowane.
1.7. W przypadku gdy Towar dostarczany będzie na bębnach, bębny stanowić będą opakowanie zwrotne w rozumieniu § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011, nr 68, poz.360) oraz punktów 6.5. ? 6.9. OWU.
1.8. Przedmiot zamówienia powinien być objęty gwarancją, której okres powinien wynosić co najmniej 24 miesięcy.

2. Wykaz dokumentów - nie należy składać z ofertą; dostarczenie na żądanie Zamawiającego.
2.1. Dla przewodu i kabla przeznaczonego do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych od 50V do 1000V prądu przemiennego oraz napięciach znamionowych od 75V do 1500V prądu stałego należy z ofertą dostarczyć:
2.1.1. Instrukcję stosowania przedmiotu zamówienia,
2.1.2. Kartę katalogową oferowanego produktu,
2.1.3. Dokument potwierdzający zgodność wyrobu z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. 02, Nr 139, poz. 1169 z póź. zm. ? wydany przez upoważnioną jednostkę badawczo - rozwojową lub inną upoważnioną jednostkę prowadzącą badania i ocenę wyrobu, w przypadku zmiany w/w przepisów w trakcie trwania umowy należy dostarczyć aktualną opinię jednej z wyżej wymienionych jednostek.
2.2. Dla kabli przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych powyżej 1000V prądu przemiennego oraz napięciach znamionowych powyżej 1500V prądu stałego należy z ofertą złożyć:
2.2.1. Dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego wydane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.04.04r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. nr 99, poz. 1003 z póź. zm.,)
2.2.2. Kartę katalogową oferowanego produktu,
2.2.3. Instrukcję stosowania przedmiotu zamówienia.

2.3. Dla przewodu i kabli równoważnych wobec przedmiotu zamówienia dla danego zadania opisanego w SIWZ wykonawca dla każdego zadania musi przedstawić dokumenty w tym w szczególności karty katalogowe lub opinię techniczną lub certyfikat zgodności wydany przez upoważnioną jednostkę prowadzącą badania i ocenę wyrobów, potwierdzający, że oferowane przez Wykonawcę przewody i kable są równoważne z przedmiotem zamówienia.
2.4. Dokument gwarancji zawierający warunki i okres gwarancji.
2.5. Wzór deklaracji zgodności wypełnionej zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17050-1 lub równoważną.


3. Wykaz dokumentów składanych z pierwszą lub kolejnymi dostawami.
3.1. Wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia na kopalnię, wykonawca powinien dostarczyć dla danego kabla czy przewodu aktualny dokument, potwierdzający zgodność wyrobu z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. 02, Nr 139, poz. 1169 z póź. zm. ? wydany przez upoważnioną jednostkę badawczo - rozwojową lub inną upoważnioną jednostkę prowadzącą badania i ocenę wyrobu, w przypadku zmiany w/w przepisów w trakcie trwania umowy należy dostarczyć aktualną opinię jednej z wyżej wymienionych jednostek, instrukcję stosowania wyrobu, technologię napraw i łączenia, regeneracji i montażu kabla i przewodu, natomiast dla przewodów przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych powyżej 1000V prądu przemiennego oraz powyżej 1500V prądu stałego, dodatkowo dołączyć dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
3.2. Wraz z każdą dostawą części zamówienia wykonawca winien dostarczyć świadectwo jakości, deklarację zgodności, dokument gwarancyjny oraz dla każdego bębna protokół z badań niepełnych.


Dostawa na magazyn Zamawiającego

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 6/21/2011

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Kabel ziemny

  Zapytanie nr 557961 z dnia 4/5/2017, ważne do 5/5/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: Kabel ziemny YKY 3x185, 180m

 • Kable górnicze

  Zapytanie nr 556479 z dnia 3/31/2017, ważne do 4/30/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: Kable górnicze: 1) YY(ZG)Y 2X2X0,5 40m 2) WSSNOEU 5x2,5/2 8m 3) OnG CEK ŻI-G 3x1,5+1,5+3x1,5 10m

 • Kabel

  Zapytanie nr 558303 z dnia 4/6/2017, ważne do 4/27/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na kable górnicze: 1. YHKGYFpyn 0,6/1 kV 3x95/25 2. YHKGXSFpyn 0,6/1 kV 3x95/25 3. YHKGXSFoyn 0,6/1 kV 3x95/25 Potrzebny odcinek 200m

 • Kabel górniczy

  Zapytanie nr 557557 z dnia 4/4/2017, ważne do 4/25/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: Kabel górniczy 0,6/1 kV 3x185/50 (ważne żyła powrotna 50mm) 100m Kable z oferty Bitner

 • Kabel płaski Archival information

  Zapytanie nr 556660 z dnia 4/3/2017, ważne do 4/21/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: kabel plaski 400 m , do instalacji w domku jednorodinnym 3-1,5

 • Kabel górniczy Archival information

  Zapytanie nr 553912 z dnia 3/23/2017, ważne do 4/13/2017
  Szanowni Państwo Kontaktuję się z Państwem w sprawie dostępności kabla górniczego typu YHKGYFpyn bądź YHKGXSpyn o przekroju 3x185 mm2 na napięcie 0,6/1kV. Mamy zapotrzebowanie na 100mb powyższego...

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost