Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of industrial automation
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

KABEL LIYY 500V 33X0,5 Zakres ...

Zapytanie nr 24081

Closing date:
Thursday, February 03, 2011
Town/city:
śląskie

RFQ content:

KABEL LIYY 500V 33X0,5

Zakres zamówienia:
1 KABEL LIYY 500V 33X0,5 - lub równoważny 450 mb styczeń - luty 2011r.

Składanie ofert w czasie od: 2011-01-13 07:05
Składanie ofert w czasie do: 2011-01-18 07:10

Dopuszczalne oferty cząstkowe: Tak

Przeznaczenie materiału
Materiał przeznaczony do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w przestrzeniach zagrożonymi wybuchem gazów i pyłu węglowego

Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
Uprzejmie informujemy, że preferowany przez JSW S.A. termin płatności wynosi 60 dni od daty wpływu f-ry do ZLM. Jednocześnie informujemy, że każdy krótszy termin będzie miał wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
1.1. Przedmiot zamówienia tj. kable i przewody muszą być fabrycznie nowe.
1.2. Oferowane kable i przewody energetyczne do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych muszą być przystosowane do stosowania:
- w wyrobiskach zaliczanych do stopnia ?a?, ?b? i ?c? niebezpieczeństwa wybuchem metanu
- oraz w wyrobiskach zaliczanych do klasy ?A? i ?B? niebezpieczeństwa wybuchem pyłu węglowego.
1.2a. Oferowane kable i przewody nieekranowane do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych muszą być przystosowane do stosowania:
- w obwodach iskrobezpiecznych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zaliczanych do stopnia ?a?, ?b? lub ?c? niebezpieczeństwa wybuchu
1.3. Kable i przewody przeznaczone do stosowania na powierzchni zakładów górniczych muszą spełniać wymagania dyrektywy 2006/95/WE ? urządzenia elektryczne niskiego napięcia, wprowadzonej w Polsce rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 07r., nr 155, poz. 1089); muszą również być oznakowane zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami.
1.4. Przewody przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych od 50V do 1000V prądu przemiennego oraz od 75V do 1500V prądu stałego, muszą posiadać pozytywną opinię dotyczącą zgodności wyrobu z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. 02, Nr 139, poz. 1169 z póź. zm. ? wydaną przez jednostkę badawczo - rozwojową lub jednostkę upoważnioną do przeprowadzania badań i oceny wyrobu, w przypadku zmiany w/w przepisów w trakcie trwania umowy należy dostarczyć aktualna opinię uprawnionej jednostki.
1.5. Przewody i kable przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych powyżej 1000V prądu przemiennego oraz powyżej 1500V prądu stałego, muszą posiadać dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego wydane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.04.04r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. nr 99, poz. 1003 z póź. zm.).
1.6. Przewody i kable muszą posiadać czytelne i trwałe oznaczenie powtarzające się cyklicznie, wydrukowane wzdłużnie na powłoce zewnętrznej zawierające w szczególności: nazwę producenta, typ kabla lub przewodu, przekrój, ilość żył, napięcie znamionowe, rok produkcji.
1.7. Średnice żył powrotnych w przewodzie winny być traktowane jako wartość minimalna ? wyższe wartości będą przez Zamawiającego akceptowane.
1.8. W przypadku gdy Towar dostarczany będzie na bębnach, bębny stanowić będą opakowanie zwrotne w rozumieniu § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.08.212.1337) oraz punktów 6.5. ? 6.9. OWU.
1.9. Przedmiot zamówienia powinien być objęty gwarancją, której okres powinien wynosić co najmniej 24 miesięcy.

2. Wykaz dokumentów.
2.1. Dla przewodów i kabli przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych od 50V do 1000V prądu przemiennego oraz od 75V do 1500V prądu stałego:
2.1.1. Instrukcję stosowania przedmiotu zamówienia,
2.1.2. Kartę katalogową oferowanego produktu,
2.1.3. opinię dotyczącą zgodności wyrobu z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. 02, Nr 139, poz. 1169 z póź. zm. ? wydaną przez jednostkę badawczo - rozwojową lub jednostkę upoważnioną do przeprowadzania badań i oceny wyrobu, w przypadku zmiany w/w przepisów w trakcie trwania umowy należy dostarczyć aktualna opinię uprawnionej jednostki
2.2. Dla przewodów i kabli przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych powyżej 1000V prądu przemiennego oraz powyżej 1500V prądu stałego:
2.2.1. Dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego wydane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.04.04r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. nr 99, poz. 1003 z póź. zm.,)
2.2.2. Kartę katalogową oferowanego produktu,
2.2.3. Instrukcję stosowania przedmiotu zamówienia.
2.3. Dla przewodów i kabli przeznaczonych do stosowania na powierzchni zakładów górniczych o napięciach znamionowych od 50V do 1000V prądu przemiennego oraz od 75V do 1500V prądu stałego:
2.3.1. Instrukcję stosowania przedmiotu zamówienia,
2.3.2. Kartę katalogową oferowanego produktu.
2.4. Dla przewodów i kabli oferowanych jako typ równoważny dla danego zadania wykonawca musi przedstawić dokumenty w tym w szczególności karty katalogowe lub opinię techniczną lub certyfikat zgodności wydany przez upoważnioną jednostkę do przeprowadzenia badań i oceny wyrobów, potwierdzający, że oferowane przez Wykonawcę przewody i kable są równoważne z przedmiotem zamówienia - dokumenty należy przesłać na mail ozak@zlm.jsw.pl
2.5. Dokument gwarancji zawierający warunki i okres gwarancji.
2.6. Wzór deklaracji zgodności wypełnionej zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17050-1 lub równoważną.
2.7. Oświadczenie wykonawcy, że oferowany wyrób spełnia wszystkie wymagania techniczno użytkowe.

3. Wykaz dokumentów składanych z pierwszą lub kolejnymi dostawami.
3.2. Wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia na kopalnię, wykonawca powinien dostarczyć dla danego kabla czy przewodu aktualną opinię wydaną przez jednostkę badawczo - rozwojową lub jednostkę upoważnioną do przeprowadzania badań i oceny wyrobu dotyczącą zgodności wyrobu z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, instrukcję stosowania wyrobu, technologię napraw, regeneracji i montażu kabla i przewodu, natomiast dla przewodów przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych powyżej 1000V prądu przemiennego oraz powyżej 1500V prądu stałego, dodatkowo dołączyć dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
3.3. Wraz z każdą dostawą części zamówienia wykonawca winien dostarczyć świadectwo jakości oraz deklarację zgodności oraz dokument gwarancyjny.

Pokaż listę dostawców w kategoriach:

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 2/3/2011

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Kable Archival information

  Zapytanie nr 546811 z dnia 2/28/2017, ważne do 3/15/2017
  Dzień dobry, mam prośbę o przedstawienie oferty cenowej na kable: LgY 1x0,75mm2: 200m czarny 100m niebieski jasny LgY 1x1,5mm2: 200m czarny 100m niebieski jasny LgY 1x2,5mm2: 200m czarny 100m...

 • Kable i wtyczki do enkoderów Archival information

  Zapytanie nr 533715 z dnia 1/17/2017, ważne do 2/1/2017
  Prosiłbym o wycenę wtyczek oraz kabli. Sprawa dotyczy kabli idących z następujących sterowników do silników: 4x Berger Lahr 65301400103 (WDP3-014.0801) -> VRDM3913/50LWC 2,3A + KABEL...

 • Kabel ognioodporny Archival information

  Zapytanie nr 488593 z dnia 8/10/2016, ważne do 9/9/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: Kabel ognioodporny GZHKGZH-180 4x1,5mm2 - 40mb

 • Falownik, kabel, Fieldbus adapter Archival information

  Zapytanie nr 489242 z dnia 8/17/2016, ważne do 9/7/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: 1. Falownik KEB 2,2 kW 400V 5,8A 1 szt. 2. Service cable HSP 5 1,8 m HSP 5 TTL- RS 232 / direct to inverter 1 szt. 3. Fieldbus adapter HSP 5...

 • Kable energetyczne, kable sygnalizacyjne Archival information

  Zapytanie nr 488408 z dnia 8/8/2016, ważne do 8/29/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: n/w kable 1, YnKY 4x10 -100m 2, YnKY 2x10 -100m 3, YnKY 5x2,5 -15m 4, YnKY 5x1,5 -90m 5 YnKSY 10x1,5 -85m 6, YnKSY 14x1,5 -55m 7, YnKSY 7x1,5...

 • Enkoder magnetyczny z kablem Archival information

  Zapytanie nr 488735 z dnia 8/11/2016, ważne do 8/17/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: - AMO GmbH Ref: VK-4-14-5.5-05 (5,5m) specyficzny kabel sygnałowy - AMO GmbH Ref: WMK-202.5-0360-X-6-S02 Magnetyczny enkoder Bardzo...

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost