Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of industrial automation
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

Badanie rynku - wyłączniki Zakres ...

Zapytanie nr 24191

Closing date:
Monday, February 07, 2011
Town/city:
śląskie

RFQ content:

Badanie rynku - wyłączniki

Zakres zamówienia:
1 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 2 BIEG. 6A B 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
2 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 2 BIEG. 10A B 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
3 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 2 BIEG. 16A B 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
4 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 2 BIEG. 10A C 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
5 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 3 BIEG. 6A C 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
6 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 3 BIEG. 10A C 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
7 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 3 BIEG. 16A C 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
8 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 3 BIEG. 20A C 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
9 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 3 BIEG. 25A C 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
10 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 3 BIEG. 32A C 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
11 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 3 BIEG. 40A C 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
12 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 3 BIEG. 50A C 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
13 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 3 BIEG. 63A C 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
14 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 1 BIEG. 6A B 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
15 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 1 BIEG. 10A B 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
16 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 1 BIEG. 16A B 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
17 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 1 BIEG. 20A B 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
18 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 1 BIEG. 25A B 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
19 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 1 BIEG. 32A B 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
20 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 1 BIEG. 40A B 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
21 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 1 BIEG. 50A B 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
22 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 1 BIEG. 1A C 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
23 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 1 BIEG. 2A C 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
24 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 1 BIEG. 3A C 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
25 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 1 BIEG. 6A C 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
26 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 1 BIEG. 10A C 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
27 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 1 BIEG. 13A C 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
28 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 1 BIEG. 16A C 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
29 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 1 BIEG. 20A C 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
30 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 1 BIEG. 25A C 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
31 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 1 BIEG. 32A C 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
32 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 1 BIEG. 50A C 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
33 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 1 BIEG. 63A C 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
34 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 4 BIEG. 25A B 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
35 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 3 BIEG. 6A B 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
36 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 3 BIEG. 10A B 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
37 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 3 BIEG. 16A B 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
38 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 3 BIEG. 20A B 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
39 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 3 BIEG. 25A B 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
40 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 3 BIEG. 32A B 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
41 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 3 BIEG. 40A B 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
42 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 3 BIEG. 50A B 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
43 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 3 BIEG. 63A B 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
44 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 2 BIEG. 6A C 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
45 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 2 BIEG. 4A C 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
46 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 2 BIEG. 8A C 400V >=6KA 1 szt. styczeń - grudzień 2011r.
47 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 3 BIEG. 2A B 400V >=6KA 1 szt styczeń - grudzień 2011r.
48 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 1 BIEG. 4A B 400V >=6KA 1 szt styczeń - grudzień 2011r.
49 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 1 BIEG. 1A B 400V >=6KA 1 szt styczeń - grudzień 2011r.
50 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 2 BIEG. 0,5A C 400V >=6KA 1 szt styczeń - grudzień 2011r.
51 WYLACZNIK INSTAL.NADMIAROWOPRADOWY 2 BIEG. 2A C 400V >=6KA 1 szt styczeń - grudzień 2011r.

Składanie ofert w czasie od: 2011-01-14 09:00
Składanie ofert w czasie do: 2011-01-20 09:00

Dopuszczalne oferty cząstkowe: Tak

Przeznaczenie materiału
Materiał przeznaczony do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w przestrzeniach zagrożonymi wybuchem gazów i pyłu węglowego
Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
Uprzejmie informujemy, że preferowany przez JSW S.A. termin płatności wynosi 60 dni od daty wpływu f-ry do ZLM. Jednocześnie informujemy, że każdy krótszy termin będzie miał wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty.

Kontrahent, który proponuje w swojej ofercie wyroby równoważne powinien złożyć dokumenty, z których wynikać będzie równoważność żądanego materiału.


Przedmiotowe urządzenia muszą spełniać wymagania:
? urządzenia fabrycznie nowe
? norm PN-EN 60269-1, PN-EN 60269-2, PN-EN 60269-4, PN-EN 60269-3
? zgodność z dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.08. 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2007nr 155, poz. 1089), wszystkie produkty przekazane po raz pierwszy użytkownikowi muszą być oznakowane znakiem .
? ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 2005 Nr 180 poz. 1495 z póź. Zm.), która nakłada obowiązek zbierania z rynku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego stanowiącego odpad. Na mocy tej ustawy w cenie każdej z w/w pozycji należy ująć koszt gospodarowania odpadami, który w całości będzie przekazywany organizacji recyklingowej i wykorzystany na budowę i utrzymanie systemu zbiórki źródeł światła podlegających obowiązkowi wynikającemu z przywołanej ustawy. Dostawca będzie miał obowiązek odebrać na własny koszt z magazynów Zakładu Logistyki Materiałowej JSW S.A. w/w podzespoły stanowiące odpad przy zakupie nowych w ilości sztuka za sztukę i tego samego rodzaju co kupowany
? przedmiotowe materiały muszą być produkcji krajów- członków Unii Europejskiej
? gwarancja minimum 12 miesięcy
? wyłączniki jednego producenta? wraz z pierwszą dostawą wyrobu na kopalnie dostawca powinien dostarczyć instrukcję stosowania wyrobu, świadectwo jakości dotyczące danej partii urządzeń, warunki gwarancji wraz z kartą gwarancyjną dla poszczególnego wyrobu.
? do każdej partii dostawca dołączy: deklarację zgodności producenta, warunki gwarancji wraz z kartą gwarancyjną dla poszczególnego wyrobu, świadectwo jakości dotyczące danej partii wyrobów

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 2/7/2011

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Wyłącznik krańcowy

  Zapytanie nr 547319 z dnia 3/1/2017, ważne do 4/1/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: XCS -TE 7311

 • Wyłącznik mocy

  Zapytanie nr 546558 z dnia 2/28/2017, ważne do 3/20/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: wyłącznik mocy 1000A

 • Wyłącznik różnicowoprądowy

  Zapytanie nr 546592 z dnia 2/28/2017, ważne do 3/20/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: Ograniczniki przepięć, oraz wyłączników różnicowo prądowych dwu i cztero pozycyjnych.

 • Przetwornik ciśnienia, wyłączniki, przyciski, lampki, stycznik, przekaźnik

  Zapytanie nr 546639 z dnia 2/28/2017, ważne do 3/20/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: 1 pce - Water Level Transmitter, SIEMENS, Transmitter for diff. presure, type: 7MF4433-1DA02-2AB1-Z, Fab No.: N1-E925-9120231 Measuring span: 2...

 • Wyłącznik krańcowy

  Zapytanie nr 540932 z dnia 2/10/2017, ważne do 3/2/2017
  WITAM Poszukuję czujnika krańcowego do oklejarki w stolarni o symbolu OPIF 555.A lub zamiennik o podobnych parametrach

 • Wyłącznik krańcowy

  Zapytanie nr 540351 z dnia 2/8/2017, ważne do 3/1/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: Przełączniki krańcowe - 4 sztuki TEND TZ7310 Działanie chwilowe (monostabilny). Styki przełączne: 1 NO/NC. Prąd: 10A 250VAC. Klasa szczelności...

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost